O nas

Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Jerzy Suchodoła.

Prowadzimy kursy instruktorów sportu i rekreacji w wielu różnych specjalnościach.

Keep your Balance

W tym roku zaangażowaliśmy się w stworzenie projektu „Keep your balance” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach inicjatywy Erasmus+ Sport.

Statut i certyfikaty

STATUT SZKOŁY GÓRSKIEJ

Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego działa w oparciu o podstawowy dokument, jakim jest Statut Szkoły Górskiej.

CERTYFIKATY

Aby zapoznać się z dokumentami instytucji zewnętrznych certyfikującymi naszą działalność szkoleniową, naciśnij guzik poniżej.

Szkoła Górska funkcjonuje
już 13 lat

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2011 roku, co zaowocowało bogatym doświadczeniem w kwestii organizowania kursów instruktorów sportu różnych dziedzin oraz szkoleń przygotowawczych do prac na wysokościach.
Głównym celem naszej placówki jest stymulowanie rozwoju oraz umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności, zwłaszcza z uwzględnieniem aktualnych wymagań rynku pracy.

Oferujemy możliwość uzyskania i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych poprzez prowadzenie kursów w formie stacjonarnej w naszej siedzibie, jak również w formie niestacjonarnej, korzystając z e-learningu.

Poznaj nasz zespół

JERZY SUCHODOŁA

mgr wychowania fizycznego, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, kierunek rozpoznanie, Dyrektor Szkoły Górskiej, przez 35 lat szef szkolenia, instruktor i trener sportów walki, alpinistyki, narciarstwa oraz wychowania fizycznego w wojskach powietrzno-desantowych i specjalnych RP, uczestnik misji wojskowych – przyznanie Statusu Weterana decyzją MON nr. 1802 DSS z dnia 07.05.2013r.; instruktor sportu i rekreacji ruchowej następujących dyscyplinach: strzelectwo sportowe i strzelectwo bojowe, narciarstwo zjazdowe, wspinaczka skałkowa, survival, samoobrona.

TERESA PRZYBYLSKA

mgr filologii polskiej, ukończyła studia podyplomowe: menedżerskie w Katowickiej Szkole Menadżerów oraz public relations na Uniwersytecie Jagiellońskim. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania firmami prywatnymi i fundacją, specjalista public relations, organizator i koordynator kilkusetosobowych międzynarodowych kongresów szkoleniowych, nauczyciel języka polskiego w liceum ogólnokształcącym o 22 letnim stażu pracy, instruktor sportu w narciarstwie zjazdowym i survivalu. Instruktor Polskiej Federacji Nordic Walking.

Oferty dla mundurowych

  • Jeśli jesteś żołnierzem i chciałbyś skorzystać z przysługującej Ci rekonwersji, to Szkoła Górska oferuje różnorakie szkolenia instruktorskie, m.in. kurs instruktora narciarstwa.