Strzelectwo

Kurs instruktora sportu o specjalności strzelectwo.

Decyzja komendy głównej policji

Decyzja potwierdza uprawnienia Szkoły Górskiej – Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego do kształcenia w zawodzie instruktora sportu o specjalności strzelectwo sportowe i strzelectwo bojowe będące podstawą uzyskania pozwolenia na broń dla celów szkoleniowych (czytaj dalej)

Szczegółowe informacje

Miejsca

 • Strzelnica EMJOT w Chorzowie (praktyka strzelecka)
 • siedziba Szkoły Górskiej w Łętowem (teoria i metodyka nauczania strzelectwa) lub w trybie zdalnym, albo e-learning

Terminy

 • terminy i lokalizacje szkoleń mogą być ustalane w trybie indywidualnym telefonicznie lub mailowo

Ceny

 • 3000 zł (przy grupie liczącej 9-10 osób)
 • 3500 zł (przy grupie liczącej 7-8 osób)
 • 4000 zł (przy grupie liczącej 5-6 osób)

Dofinansowanie szkoleń

 • dofinansowanie kursu przez Fundusz Europejski
 • refundowane przez Urząd Pracy
 • żołnierze mogą skorzystać z przysługującej im rekonwersji (czytaj więcej)

Pakiet

Poniżej znajdziesz informacje na temat kursu instruktora strzelectwa.

Wyświetl więcej informacji

Informacje ogólne:

 • Profesjonalne instruktorskie szkolenie strzelectwa obejmuje 70 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, odbywanych w trybie ciągłym, w trakcie 7 dni, lub w 4 weekendowych sesjach szkoleniowych w strzelnicy EMJOT w Chorzowie oraz w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem.
 • Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
 • Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.
 • Odpłatność:
  • 3000 zł (przy grupie liczącej 9-10 osób)
  • 3500 zł (przy grupie liczącej 7-8 osób)
  • 4000 zł (przy grupie liczącej 5-6 osób)

Cena obejmuje: wstęp na strzelnicę, amunicję 9mm luger, 38 specjal,  breneka, 24 LR, ubezpieczenie NNW, egzamin teoretyczny i praktyczny

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje:

 1. legitymację instruktorską na plastikowej karcie wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją.
 2. certyfikat z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.

Absolwenci kursu mają dodatkową możliwość uzyskania legitymacji Prowadzącego Strzelanie (LOK)

Program kursu instruktora

Kwalifikacje zawodowe

Rabaty

 • Rabat 250 zł taniej – otrzymują absolwenci Szkoły Górskiej.
 • Rabat dla najszybszych – 250 zł taniej – otrzymują wszystkie osoby, które przyślą formularz zgłoszeniowy i wpłacą zaliczkę  na 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu.
 • Grupy 10 osobowe korzystają z rabatu w wysokości 10%.

Opłaty dodatkowe

Cena szkolenia w zakresie części ogólnej kursu instruktorskiego (szkolenie trwa 50 godzin):

 • 500 zł w trybie e-learningowym,
 • 1000 zł w trybie stacjonarnym lub zdalnym (wykłady i seminarium).

Dodatkowe szkolenie przygotowujące do części specjalistycznej (dla osób nieposiadających wystarczającej sprawności narciarskiej) 800 zł/dzień.

Strój i wyposażenie treningowe

W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy noszą strój odpowiedni do zajęć strzeleckich. Strzelnicę oraz broń i amunicję 9mm luger, 38 special,  breneka, 24LR zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.

Jeśli pracujesz w którejś z tzw. służb mundurowych lub w firmie ochroniarskiej, albo z innej przyczyny jesteś zainteresowany zdobyciem certyfikatu potrzebnego w pracy instruktora strzelectwa, SZKOŁA GÓRSKA zagwarantuje wszystko, czego potrzebujesz

Wymagania

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie co najmniej średnim (ogólnokształcące lub techniczne), umiejętność posługiwania się bronią. Ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.

Szkolenie wstępne

W przypadku osób o mniejszym doświadczeniu z bronią umożliwiamy jedno lub dwudniowe indywidualne przygotowanie do kursu w cenie 800 zł za dzień.

Osoby, które nie są instruktorami w innej specjalności mają obowiązek dodatkowego zaliczenia części ogólnej w postaci e-learningowej w cenie 500 zł. Część ogólna trwa 50 godzin.

Możliwości zatrudnienia

Instruktorzy strzelectwa uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w strzelnicach, w szkoleniach tzw. służb mundurowych, pracowników ochrony, gwardii narodowej lub podobnych organizacji. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?

Pomoc rekonwersyjna dla żołnierzy

 • Jeśli jesteś żołnierzem i chciałbyś skorzystać z przysługującej Ci rekonwersji, to Szkoła Górska oferuje różnorakie szkolenia instruktorskie, m.in. kurs instruktora strzelectwa.