Trener personalny

Kurs instruktora sportu o specjalności trener personalny.

Szczegółowe informacje

Miejsca

 • Mszana Dolna

Terminy

 • terminy i lokalizacje szkoleń mogą być ustalane w trybie indywidualnym telefonicznie lub mailowo

Ceny

 • 1000 zł – cena podstawowa części specjalistycznej
 • 1600 zł – cena zawiera szkolenie z zakresu części specjalistycznej, ubezpieczenie NNW, przerwy kawowe, wstęp na obiekty sportowe, w których realizowane są zajęcia
 • 3500 zł – kurs indywidualny

Dofinansowanie szkoleń

 • dofinansowanie kursu przez Fundusz Europejski
 • refundowane przez Urząd Pracy
 • żołnierze mogą skorzystać z przysługującej im rekonwersji (czytaj więcej)

Pakiet

Poniżej znajdziesz informacje na temat kursu trenera personalnego.

Wyświetl więcej informacji

Informacje ogólne:

 • Profesjonalne szkolenie trenera personalnego obejmuje 100 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, odbywanych w trybie ciągłym, w trakcie 10 dni, lub w 3 weekendowych sesjach szkoleniowych, uzupełnionych pracą własną w trybie e-learningowym z zakresu części ogólnej.
 • Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
 • Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.
 • Odpłatność – 1000 zł.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma:

 1. Legitymację instruktorską w postaci karty plastikowej wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.
 2. Zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
 3. Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z numerem akredytacji, wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.

Program kursu instruktora

Kwalifikacje zawodowe

Rabaty

 • Rabat 250 zł taniej – otrzymują absolwenci Szkoły Górskiej.
 • Rabat dla najszybszych – 250 zł taniej – otrzymują wszystkie osoby, które przyślą formularz zgłoszeniowy i wpłacą zaliczkę  na 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu.
 • Grupy 10 osobowe korzystają z rabatu w wysokości 10%.

Opłaty dodatkowe

Cena szkolenia w zakresie części ogólnej kursu instruktorskiego (szkolenie trwa 50 godzin):

 • 500 zł w trybie e-learningowym,
 • 1000 zł w trybie stacjonarnym (wykłady i seminarium).

Dodatkowe szkolenie przygotowujące do części specjalistycznej (dla osób o mniejszym doświadczeniu) 500 zł/dzień.

Strój i wyposażenie treningowe

W trakcie ćwiczeń uczestnicy powinni być ubrani w dresy i buty treningowe. Niezbędny sprzęt treningowy i demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.

Jeśli interesuje Cię wieloetapowy proces polegający na ukierunkowanym poddawaniu organizmu stopniowo rosnącym obciążeniom wysiłkowym, w wyniku czego następuje adaptacja oraz podnoszenie lub utrzymanie poziomu poszczególnych zdolności motorycznych i umiejętności ruchowych – przyjdź do nas.

Jeżeli prowadzisz trening ukierunkowany na mistrzostwo sportowe lub tzw. trening zdrowotny, ukierunkowany na utrzymanie i poprawę zdrowia lub hamowanie procesów starzenia poprzez aktywność fizyczną – przyjdź do nas.

Jeżeli z innej przyczyny jesteś zainteresowany zdobyciem certyfikatu potrzebnego w pracy trenera personalnego – przyjdź do nas, SZKOŁA GÓRSKA zagwarantuje wszystko, czego potrzebujesz.

Wymagania

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone 18 lat, minimum wykształcenie średnie (ogólnokształcące lub techniczne). Powinni być gotowi do efektywnej współpracy ze specjalistami takimi jak lekarz czy fizjoterapeuta. Dodatkowo, kandydaci powinni być gotowi do przekazywania wiedzy w środowisku sportowym, zwłaszcza przez szkolenie osób o niższych kwalifikacjach. Oczekuje się od nich promowania zasad etyki zawodowej specyficznej dla treningu sportowego. Zdolności do samodzielnego oceniania poziomu wiedzy, umiejętności, dostrzegania własnych ograniczeń i planowania rozwoju zawodowego. Konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego dobry stan zdrowia.

Szkolenie wstępne

W przypadku osób o mniejszym doświadczeniu umożliwiamy kilkudniowe indywidualne przygotowanie do kursu w cenie 500 zł za dzień.

Możliwości zatrudnienia

Trener personalny uprawniony jest do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w klubach sportowych i sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, zakładach pracy, klubach prywatnych, domach wczasowych, hotelach, na obozach  i koloniach. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Mogą pracować z dziećmi i dorosłymi. Nauczyciele uzyskują dodatkowe uprawnienia do prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?

Pomoc rekonwersyjna dla żołnierzy

 • Jeśli jesteś żołnierzem i chciałbyś skorzystać z przysługującej Ci rekonwersji, to Szkoła Górska oferuje różnorakie szkolenia instruktorskie, m.in. kurs instruktora narciarstwa.