Dla mundurowych

Bazując na doświadczeniu kadry szkoleniowej Szkoły Górskiej, a także na bliskich kontaktach z najlepszymi specjalistami zbudowaliśmy szczególną ofertę dla:

  • wszystkich służb mundurowych, także żołnierzy w ramach rekonwersji
  • formacji obrony terytorialnej
  • kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i kandydatów do tej pracy
  • dorosłych osób zagrożonych, pracujących w biznesie.

Oferta dla służb mundurowych

Dla służb mundurowych proponujemy kursy i szkolenia umożliwiające zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy, podnoszenia posiadanych kompetencji i kwalifikacji oraz zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, m.in. w zakresie:

  • szkoleń specjalistycznych: taktyki zielonej i czarnej
  • szkoleń specjalistycznych: taktyki czerwonej, w tym szkoleń BLS i CLS
  • szkoleń specjalistycznych Tactical Combat Casualty Care (TC3)
  • szkoleń górskich, m.in. szkolenia: lawinowe, skitourowe, terenowe oraz wszystkie inne zlecone przez wojsko, także we współpracy ze śmigłowcami.

Pomoc rekonwersyjna

Szkoła Górska świadczy pomoc rekonwersyjną dla żołnierzy zgodnie z §6 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) oraz w oparciu o postanowienia Decyzji Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Krakowie.

Dostępne kursy dla żołnierzy w ramach rekonwersji

Dla żołnierzy w ramach rekonwersji oferujemy możliwość wykonania wszystkich kursów dostępnych w Szkole Górskiej, m.in.:

Nasi szkoleniowcy posiadają uprawnienia: instruktorów sportu w strzelectwie sportowym, dopuszczenie do posiadania broni palnej w celu szkoleniowym, instruktorów strzelań wojsk specjalnych z wieloletnim doświadczeniem w misjach ONZ w zapalnych regionach świata [Afganistan, Irak, Kambodża, Syria, Rwanda], instruktorów z praktyką w pododdziałach antyterrorystycznych i specjalnych, instruktorów GOPR i TOPR, ratowników medycznych – instruktorów doświadczonych w prowadzeniu zajęć z ratownictwa taktycznego.