Instruktor samoobrony

Kurs instruktora sportu o specjalności instruktor samoobrony.

Szczegółowe informacje

Miejsca

 • Siedziba Szkoły Górskiej w Łętowem

Terminy

 • terminy i lokalizacje szkoleń mogą być ustalane w trybie indywidualnym telefonicznie lub mailowo

Ceny

 • cena uzależniona jest od wybranego pakietu 

Dofinansowanie szkoleń

 • dofinansowanie kursu przez Fundusz Europejski
 • refundowane przez Urząd Pracy
 • żołnierze mogą skorzystać z przysługującej im rekonwersji (czytaj więcej)

Pakiety

Profesjonalne instruktorskie szkolenie ogólne i w specjalności samoobrona obejmuje 100/70/50 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych w sesjach szkoleniowych, które odbywają się w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem. Liczba godzin szkolenia uzależniona jest od umiejętności technicznych i metodycznych uczestnika.

Wyświetl pakiety

Pakiet nr 1

100 godzin szkolenia – pakiet dedykowany jest osobom, które znają wybraną technikę walki, ale ich technika wymaga dopracowania, a dotychczasowe doświadczenia nie były związane z pracą instruktorską

Ceny

 • 2600 zł/os. – przy grupie liczącej 7-8 osób,
 • 3000 zł/os. – przy grupie liczącej 5-6 osób,
 • 4000 zł/os. – przy grupie liczącej 3-4 osób,
 • 5000 zł/os. – przy grupie liczącej minimum 2 osoby.

Pakiet nr 2

70 godzin szkolenia – pakiet dedykowany jest osobom, które znają wybraną techniką walki bardzo dobrze, a ich technika wymaga niewielkiej korekty. Osoby te uczyły wcześniej narciarstwa, więc wystarczy im zaktualizować i uzupełnić wiedzę

Ceny

 • 1950 zł/os. – przy grupie liczącej 7-8 osób,
 • 2250 zł/os. – przy grupie liczącej 5-6 osób,
 • 3000 zł/os. – przy grupie liczącej 3-4 osób,
 • 3750 zł/os. – przy grupie liczącej minimum 2 osoby.

Pakiet nr 3

50 godzin szkolenia – przeznaczony jest dla absolwentów AWF z tytułem magistra oraz dla instruktorów innych dziedzin sportu, znających wybraną techniką walki bardzo dobrze

Ceny

Szkolenie 100-godzinne:

 • 1360 zł – szkolenie w grupie 6-osobowej

Pozostałe informacje:

 • Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
 • Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.
 • Osoby, które nie są instruktorami w innej specjalności sportu lub absolwentami wychowania fizycznego  zobowiązane są odbyć część ogólną w wymiarze 50 godzin. Można wybrać tryb  tego szkolenia: e-learningowy, zdalny lub stacjonarnym (wykłady i seminarium).
 • Można zamówić dodatkowe szkolenie przygotowujące do części specjalistycznej (dla osób nieposiadających wystarczającego umiejętności w zakresie sztuk walki).
 • Każdy z uczestników szkolenia dotrze na wyznaczone miejsce zbiórki samodzielnie, adres i rozkład jazdy busów otrzymają uczestnicy szkolenia po wpłaceniu zaliczki.  Przyjazd w 1 dniu kursu do godziny 12.00.
 • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są wykupić na okres trwania kursu ubezpieczenie NNW i dołączyć jego kopię do dokumentów składanych w SZKOLE GÓRSKIEJ w pierwszym dniu szkolenia; możliwe jest także wykupienie ubezpieczenia zbiorowego za pośrednictwem Szkoły Górskiej w cenie 40 zł/os.

Program kursu instruktora

Kwalifikacje zawodowe

Rabaty

 • Rabat 250 zł taniej – otrzymują absolwenci Szkoły Górskiej.
 • Rabat dla najszybszych – 250 zł taniej – otrzymują wszystkie osoby, które przyślą formularz zgłoszeniowy i wpłacą zaliczkę  na 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu.
 • Grupy 10 osobowe korzystają z rabatu w wysokości 10%.

Opłaty dodatkowe

Cena szkolenia w zakresie części ogólnej kursu instruktorskiego (szkolenie trwa 50 godzin):

 • 500 zł w trybie e-learningowym,
 • 1000 zł w trybie stacjonarnym lub zdalnym (wykłady i seminarium).

Dodatkowe szkolenie przygotowujące do części specjalistycznej (dla osób nieposiadających wystarczającej sprawności narciarskiej) 500 zł/dzień.

Strój i wyposażenie treningowe

W trakcie ćwiczeń uczestnicy ubrani są w dresy lub kimona. Powinni także wyposażyć się w buty trekkingowe niezbędne w zajęciach terenowych. Z uwagi na elektroniczną formę materiałów szkoleniowych oraz konieczność wykonania seminaryjnych prac zaliczeniowych, uczestnicy szkolenia powinni posiadać laptopy. Niezbędny sprzęt treningowy i demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.

Jeśli pracujesz w którejś z tzw. służb mundurowych lub w firmie ochroniarskiej, albo z innej przyczyny jesteś zainteresowany zdobyciem certyfikatu potrzebnego w pracy instruktora samoobrony, SZKOŁA GÓRSKA zagwarantuje wszystko, czego potrzebujesz.

Wymagania

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne), umiejętności i doświadczenie w sztukach walki (judo, karate, ju-jitsu, aikido lub inne). W trakcie kursu instruktorskiego nie ma możliwości szkolenia w zakresie sztuk walki. Uczestnicy ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.

Szkolenie wstępne

W przypadku osób o mniejszym doświadczeniu sztukach walki umożliwiamy jedno lub dwudniowe indywidualne przygotowanie do kursu w cenie 500 zł za dzień.

Osoby, które nie są instruktorami w innej specjalności mają obowiązek dodatkowego zaliczenia części ogólnej w formie e-learningowej, zdalnej lub stacjonarnej.

Cena szkolenia w zakresie części ogólnej kursu instruktorskiego (szkolenie trwa 50 godzin):

 • 500 zł w trybie e-learningowym,
 • 1000 zł w trybie stacjonarnym lub zdalnym (wykłady i seminarium).

Możliwości zatrudnienia

Instruktorzy samoobrony uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w klubach sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, klubach prywatnych, domach wczasowych, hotelach. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Mogą pracować z dziećmi i dorosłymi. Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?

Pomoc rekonwersyjna dla żołnierzy

 • Jeśli jesteś żołnierzem i chciałbyś skorzystać z przysługującej Ci rekonwersji, to Szkoła Górska oferuje różnorakie szkolenia instruktorskie, m.in. kurs instruktora narciarstwa.