Zachowaj równowagę

Projekt powstał z potrzeby zmiany. Sytuacja, w której osoby z niepełnosprawnościami lub z obniżoną sprawnością ruchową są wykluczone z uprawiania sportu albo mają ograniczony dostęp, jest już w Polsce nie do przyjęcia. Tym bardziej, że stanowią one coraz wyższy odsetek osób, które traktują sport jako jedną z możliwości poprawy własnego stanu zdrowia. Polscy instruktorzy dostrzegają te potrzeby, są też otwarci na przyjęcie wzorów od partnerów europejskich, którzy wypracowali narzędzia i metody równego włączenia do sporu wszystkich osób.

Skorzystaj z rezultatów projektu!

Przygotowaliśmy dwa filmy, z których dowiesz się, jak dbać o własną równowagę fizyczną i jak pomóc innym osobom. Weź z nich to, co dla ciebie najlepsze!

Trwałym, materialnym efektem ich działań jest filmowy program edukacyjny „Zachowaj równowagę zawsze i wszędzie”, rozpowszechniony na stronie internetowej projektu, na kanale w serwisie YouTube, na Platformie EPALE oraz w mediach społecznościowych. Ze względu na otwartą licencję i wizualną formę jest on dostępny bez ograniczeń dla wszystkich osób z zaburzeniami równowagi oraz dla ich instruktorów.

Wydarzenia

Wizyta studyjna
w siedzibie Partnera – LIMPH FOUNDATION Courmayeur
W Małopolsce pracujemy europejskimi metodami
– konferencja informacyjno-szkoleniowa
Małopolska włącza do sportu osoby o mniejszych szansach
– konferencja informacyjno-szkoleniowa

Cztery cele, które osiągnęliśmy dzięki realizacji projektu:

1

Podniesienie kompetencji w zakresie budowania zdolności organizacji do angażowania się we współpracę transgraniczną i tworzenia sieci kontaktów.

2

Podniesienie kompetencji w zakresie dostosowywania programów kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku i oczekiwań polskich uczestników sportu w oparciu o metody i programy europejskie.

3

Podniesienie kompetencji instruktorów sportu w Polsce, w zakresie współpracy i dialogu z edukacją, nadawania jej kierunku rozwoju oraz wprowadzania wymiaru europejskiego na poziom lokalny, ze szczególnym uwzględnieniem włączenia osób o mniejszych szansach do sportu dla wszystkich.

4

Włączenie osób z zaburzeniami równowagi do uprawiania sportu.

Projekt w liczbach:

  • 7 osobowy zespół ekspertów
  • kilkuset instruktorów z Polski i Włoch
  • 8 miesięcy wspólnej pracy
  • 2 konferencje szkoleniowe
  • 1 wizyta studyjna