Obwieszczenie ministra rozwoju, pracy i technologii

z dnia 10 listopada 2020 r.

W sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej „Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Całość dokumentu do pobrania poniżej.

Decyzja nadania uprawnień do certyfikowania kwalifikacji

z dnia 22 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 22020 r. poa.226.), art. 104 $ 1 i art. 107 S 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (z 2021 r, poz. 54) oraz w związku z publikacją obwieszczenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej ,,Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Całość dokumentu do pobrania poniżej.