KWALIFIKACJA

Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej

Osoba z tą kwalifikacją potrafi wykonywać reportaże i sesje fotograficzne, posiadając wiedzę i umiejętności praktyczne w tych dziedzinach. Planuje, wykonuje i modyfikuje warunki oświetleniowe, korzystając z lamp reporterskich. Dba o profesjonalny wizerunek, przestrzegając regulacji fotograficznych. Przygotowuje materiał wyjściowy, analizując, edytując i opracowując fotografie, aby wygenerować finalny produkt dla klienta. Może również angażować się w działalność artystyczną, kulturalną, promocję wydarzeń i działań różnych organizacji.

Dla kogo kierowana jest
ta kwalifikacja?

Głównymi grupami, które mogą być zainteresowane uzyskaniem tej kwalifikacji są:

 • pracownicy placówek kulturalnych, w tym również domów i centrów kultury, bibliotek;
 • pracownicy organizacji pożytku publicznego, wyznaczeni do prowadzenia działań informacyjnych i dokumentacji działalności organizacji;
 • pracownicy przedsiębiorstw i instytucji,
  w tym pracownicy zespołów prasowych, pracownicy sprzedaży, reklamy i PR, redaktorzy stron internetowych i inni pracownicy, którym powierzane są zadania związane z fotografią reportażową i okolicznościową;
 • pracownicy szkół;
 • blogerzy;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, oferujące lub zamierzające oferować usługi fotografii reportażowej;
 • dziennikarze (szczególnie dziennikarze portalowi, dziennikarze „nowych mediów”);
 • fotografowie, którzy chcą potwierdzić swoje kompetencje;
 • osoby szukające pracy w rolach wymienionych wyżej.

Kwalifikacja „Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej” jest włączona do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Czym jest ZSK?

WIĘCEJ INFORMACJI O ZSK ZNAJDZIESZ NA:

www.kwalifikacje.edu.pl

ZSK

Zintegrowany System Kwalifikacji

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Zintegrowany System Kwalifikacji obejmuje dużą część polskich kwalifikacji, które są do niego włączone z mocy ustawy lub mogą być włączane decyzją właściwych ministrów.

Kwalifikacja „Wykonywanie fotografii reportażowej
i okolicznościowej” została włączona do ZSK na
podstawie Obwieszczenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 10 listopada 2020 r.

PEŁNA TREŚĆ
OBWIESZCZENIA

DECYZJA MINISTRA
ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII

CERTYFIKAT

Dlaczego warto zdobyć
certyfikat ZSK?

Potwierdzenie kwalifikacji „Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej” certyfikatem ZSK niesie za sobą szereg korzyści:

 • może być wykorzystana przede wszystkim w realizowaniu zadań zawodowych wymagających dokumentowania wydarzeń z życia instytucji, firm i organizacji pozarządowych,
 • osoby posiadające kwalifikację znajdą zatrudnienie w zawodach: pracownicy sprzedaży, reklamy i PR oraz w zespołach prasowych i informacyjnych
 • pozwoli poświadczyć umiejętności innych osób, które zawodowo wykonują fotografię reportażową (blogerów, fotografów, dziennikarzy)
 • odpowiada potrzebom osób, które chciałyby aplikować na wyżej wskazane stanowiska lub podejmują działalność gospodarczą o takim profilu

Co mówią inni?

Ukończenie kursu fotografii reportażowej i okolicznościowej w Szkole Górskiej było dla mnie niezwykle wartościowym doświadczeniem. Zajęcia były prowadzone przez profesjonalistów, którzy przekazali grupie nie tylko wiedzę teoretyczną,

Czytaj dalej

ale również praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu fotografa. Dzięki temu kursowi uzyskałam kwalifikacje, które otworzyły przed mną nowe możliwości zawodowe. To idealne miejsce dla osób pragnących poszerzyć swoje perspektywy. Serdecznie polecam!

Monika Rapacz, uczestniczka kursu

Bardzo fajne doświadczenie! Miła atmosfera, pomocni instruktorzy, a sam egzamin nie taki straszny, jak się wydaje. Całość kursu finalnie okazała się całkiem ciekawą przygodą z aparatem. Mogę serdecznie polecić wszystkim, którzy zastanawiają się czy powinni skorzystać!

Joanna Kościelniak, uczestniczka kursu

Jesteś zainteresowany?

CERTYFIKAT

Jak zdobyć certyfikat?

Weryfikację przeprowadza komisja, złożona z co najmniej 3 asesorów, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego komisji, a pozostali są członkami komisji. Walidacja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna realizowana jest za pomocą testu teoretycznego, sprawdzającego efekty uczenia się opisane w zestawach 1 i 3. Na część praktyczną składa się: wywiad podczas analizy dowodów i deklaracji – rozmowa kandydata z komisją połączona z przeglądem prac zgromadzonych przez kandydata na etapie dokumentowania w jego portfolio (kandydat prezentuje trzy zestawy zdjęć: reportaż z zewnątrz, reportaż z wnętrz, serię fotografii okolicznościowych). Kandydat omawia sytuacje, zadanie, podjęte działania i osiągnięte rezultaty, opisując czynności ujęte w efektach uczenia się opisanych we wszystkich zestawach.

Warunkiem przystąpienia do kolejnej części jest pozytywna weryfikacja poprzedniej. Wszystkie etapy walidacji łącznie nie mogą trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Instytucja certyfikująca, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), zwana dalej „instytucją certyfikującą”, zapewnia:

– warunki i sprzęt do przeprowadzenia testu teoretycznego (w formie pisemnej lub elektronicznej),
– wybrane i sprawdzone plenery fotograficzne, w których odbędzie się część praktyczna – miejsce, w którym odbędzie się reportaż obserwowany (w razie potrzeby zawrze odpowiednie umowy i uzyska wymagane zgody),
– sprzęt fotograficzny (aparaty, reporterskie lampy błyskowe, obiektywy, akcesoria) – odpowiedni do zadań egzaminacyjnych,
– warunki i sprzęt do przeprowadzenia egzaminu praktycznego w zakresie przygotowania produktu końcowego (w tym sprzęt komputerowy o parametrach odpowiednich do zadań egzaminacyjnych oraz oprogramowanie w polskiej lub angielskiej wersji językowej).

Kandydaci mogą zdawać część praktyczną egzaminu, korzystając z własnego sprzętu fotograficznego i komputerowego oraz własnego oprogramowania. Instytucja certyfikująca określi wymagania dla sprzętu i oprogramowania, z którego mogą skorzystać kandydaci.

ETAP 1:

Egzamin teoretyczny

Część teoretyczna realizowana jest za pomocą testu
teoretycznego, sprawdzającego efekty uczenia się opisane
w zestawach 1 i 3.

CZAS TRWANIA EGZAMINU: 000 minut

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNYM OPISEM KRYTERIÓW WERYFIKACJI

Pobierz

ZOBACZ
PRZYKŁADOWE
PYTANIA
EGZAMINU

Pobierz

Na egzaminie teoretycznym weryfikujemy
takie efekty uczenia się jak:

 • charakteryzacja warunków formalne niezbędnych do wykonania zlecenia
 • charakteryzacja zbiorów zagadnień technologicznych i estetycznych niezbędnych do wykonania zlecenia
 • prezentacja profesjonalnego wizerunku fotografa
 • przygotowanie narzędzi pracy do reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej
 • przygotowanie reportażu okolicznościowego i sesji okolicznościowej
 • reakcja na zmiany oświetlenia i modyfikacja ich podczas reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej
 • realizacja zadania fotograficznego – reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej
 • śledzenie trendów fotograficznych w reportażu fotograficznym i sesji okolicznościowej
 • analiza oraz wybór materiałów fotograficznych z reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej
 • generowanie finalnego materiału dla odbiorcy zlecenia
 • opracowanie materiałów fotograficznych z reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej

Na egzaminie praktycznym weryfikujemy
takie efekty uczenia się jak:

 • charakteryzacja niezbędnych do wykonania zlecenia fotograficznego warunków formalnych oraz zbiorów zagadnień technologicznych i estetycznych
 • realizacja reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej
 • przygotowanie narzędzi przed przystąpieniem do pracy
 • wykonanie zadania fotograficznego, reagując na zmiany i modyfikując warunki oświetlenia
 • prezentowanie profesjonalnego wizerunku fotografa podczas pracy
 • śledzenie technicznych i estetycznych trendów w fotografii reportażowej i okolicznościowej
 • przygotowanie materiału finalnego reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowych: analiza i wybór materiałów fotograficznych, edycja i opracowanie fotografii

ETAP 2:

Egzamin praktyczny

Część praktyczna składa się z następujących elementów:

 1. Wywiadu podczas analizy portfolio – kandydat prezentuje trzy zestawy zdjęć i omawia ich kontekst oraz efekty uczenia.
 2. Zadania praktycznego – wykonania reportażu plenerowego, oceniającego efekty uczenia opisane w zestawach 1 i 2.
 3. Obserwacji – wykonania reportażu z zadanymi wymaganiami przez instytucję, także oceniającego efekty uczenia opisane w zestawach 1 i 2.
 4. Oceny wykonanych prac podczas poprzednich części egzaminu.
 5. Egzaminu na stanowisku komputerowym – kandydat tworzy trzy zestawy zdjęć do różnych celów publikacyjnych.

Warunkiem przystąpienia do kolejnej części jest pozytywna weryfikacja poprzednich etapów.

CZAS TRWANIA EGZAMINU: Wszystkie etapy walidacji łącznie nie mogą trwać dłużej niż 6 miesięcy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNYM OPISEM KRYTERIÓW WERYFIKACJI

Pobierz

ZOBACZ
PRZYKŁADOWE
PYTANIA
EGZAMINU

Pobierz

Zobacz szczegółowy
schemat walidacji

Szczegóły dotyczące zapisów na
walidację oraz wstępnych wymagań
znajdziesz w dalszej części
poświęconej Rejestracji.

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji – bezterminowy.

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Jak przygotować się
do walidacji?

Szkoła Górska przygotowała materiały pomocnicze,
które pomogą Ci przygotować się do walidacji
kwalifikacji „Wykonywanie fotografii reportażowej
i okolicznościowej”.

Zapoznaj się z materiałami >

PRZYKŁADOWE
ZADANIA I PYTANIA

PUBLIKACJE
I MATERIAŁY EDUKACYJNE

MOŻLIWOŚĆ SPRAWDZENIA
POZIOMU SWOJEJ WIEDZY

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Terminy i Opłaty

Najbliższe terminy walidacji

Terminy oraz miejsca egzaminów są w procesie ustalania…

Koszt walidacji

XXXX.XX zł brutto

cena w trakcie ustalania…

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Rejestracja

Aby zarejestrować się na walidację kliknij
przycisk poniżej i uzupełnij formularz
dostępny na naszej stronie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNYM REGULAMINEM WALIDACJI

Pobierz

Przed rejestracją na walidację sprawdź, czy
spełniasz wymagania wstępne dla kwalifikacji
„Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej”:

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 • incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, Ut enim ad minim.
 • Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercita
 • DFSDTFATGRFDGSD
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

 • Zanim jednak to zrobisz, zapoznaj się z informacjami
  na tej stronie internetowej. W szczególności zwróć uwagę
  na FAQ, w którym znajdziesz odpowiedzi na najczęściej
  pojawiające się pytania dotyczące walidacji.

mail. szkola@szkolagorska.eu
tel. 
+48 601 230 460