KWALIFIKACJA

Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej

Osoba z tą kwalifikacją potrafi wykonywać reportaże i sesje fotograficzne, posiadając wiedzę i umiejętności praktyczne w tych dziedzinach. Planuje, wykonuje i modyfikuje warunki oświetleniowe, korzystając z lamp reporterskich. Dba o profesjonalny wizerunek, przestrzegając regulacji fotograficznych. Przygotowuje materiał wyjściowy, analizując, edytując i opracowując fotografie, aby wygenerować finalny produkt dla klienta. Może również angażować się w działalność artystyczną, kulturalną, promocję wydarzeń i działań różnych organizacji.

Dla kogo kierowana jest
ta kwalifikacja?

Głównymi grupami, które mogą być zainteresowane uzyskaniem tej kwalifikacji są:

 • pracownicy placówek kulturalnych, w tym również domów i centrów kultury, bibliotek;
 • pracownicy organizacji pożytku publicznego, wyznaczeni do prowadzenia działań informacyjnych i dokumentacji działalności organizacji;
 • pracownicy przedsiębiorstw i instytucji,
  w tym pracownicy zespołów prasowych, pracownicy sprzedaży, reklamy i PR, redaktorzy stron internetowych i inni pracownicy, którym powierzane są zadania związane z fotografią reportażową i okolicznościową;
 • pracownicy szkół;
 • blogerzy;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, oferujące lub zamierzające oferować usługi fotografii reportażowej;
 • dziennikarze (szczególnie dziennikarze portalowi, dziennikarze „nowych mediów”);
 • fotografowie, którzy chcą potwierdzić swoje kompetencje;
 • osoby szukające pracy w rolach wymienionych wyżej.

Kwalifikacja „Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej” jest włączona do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Czym jest ZSK?

WIĘCEJ INFORMACJI O ZSK ZNAJDZIESZ NA:

www.kwalifikacje.edu.pl

ZSK

Zintegrowany System Kwalifikacji

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Zintegrowany System Kwalifikacji obejmuje dużą część polskich kwalifikacji, które są do niego włączone z mocy ustawy lub mogą być włączane decyzją właściwych ministrów.

Kwalifikacja „Wykonywanie fotografii reportażowej
i okolicznościowej” została włączona do ZSK na
podstawie Obwieszczenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 10 listopada 2020 r.

PEŁNA TREŚĆ
OBWIESZCZENIA

DECYZJA MINISTRA
ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII

CERTYFIKAT

Dlaczego warto zdobyć
certyfikat ZSK?

Potwierdzenie kwalifikacji „Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej” certyfikatem ZSK niesie za sobą szereg korzyści:

 • może być wykorzystana przede wszystkim w realizowaniu zadań zawodowych wymagających dokumentowania wydarzeń z życia instytucji, firm i organizacji pozarządowych,
 • osoby posiadające kwalifikację znajdą zatrudnienie w zawodach: pracownicy sprzedaży, reklamy i PR oraz w zespołach prasowych i informacyjnych
 • pozwoli poświadczyć umiejętności innych osób, które zawodowo wykonują fotografię reportażową (blogerów, fotografów, dziennikarzy)
 • odpowiada potrzebom osób, które chciałyby aplikować na wyżej wskazane stanowiska lub podejmują działalność gospodarczą o takim profilu

Co mówią inni?

fdsfs

Bardzo fajne doświadczenie! Miła atmosfera, pomocni instruktorzy, a sam egzamin nie taki straszny, jak się wydaje. Mogę serdecznie polecić wszystkim zastanawiającym się!

Joanna Kościelniak, uczestniczka kursu

Jesteś zainteresowany?

CERTYFIKAT

Jak zdobyć certyfikat?

Weryfikację przeprowadza komisja, złożona z co najmniej 3 asesorów, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego komisji, a pozostali są członkami komisji. Walidacja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna realizowana jest za pomocą testu teoretycznego, sprawdzającego efekty uczenia się opisane w zestawach 1 i 3. Na część praktyczną składa się: wywiad podczas analizy dowodów i deklaracji – rozmowa kandydata z komisją połączona z przeglądem prac zgromadzonych przez kandydata na etapie dokumentowania w jego portfolio (kandydat prezentuje trzy zestawy zdjęć: reportaż z zewnątrz, reportaż z wnętrz, serię fotografii okolicznościowych). Kandydat omawia sytuacje, zadanie, podjęte działania i osiągnięte rezultaty, opisując czynności ujęte w efektach uczenia się opisanych we wszystkich zestawach.

Warunkiem przystąpienia do kolejnej części jest pozytywna weryfikacja poprzedniej. Wszystkie etapy walidacji łącznie nie mogą trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Instytucja certyfikująca, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), zwana dalej „instytucją certyfikującą”, zapewnia:

– warunki i sprzęt do przeprowadzenia testu teoretycznego (w formie pisemnej lub elektronicznej),
– wybrane i sprawdzone plenery fotograficzne, w których odbędzie się część praktyczna – miejsce, w którym odbędzie się reportaż obserwowany (w razie potrzeby zawrze odpowiednie umowy i uzyska wymagane zgody),
– sprzęt fotograficzny (aparaty, reporterskie lampy błyskowe, obiektywy, akcesoria) – odpowiedni do zadań egzaminacyjnych,
– warunki i sprzęt do przeprowadzenia egzaminu praktycznego w zakresie przygotowania produktu końcowego (w tym sprzęt komputerowy o parametrach odpowiednich do zadań egzaminacyjnych oraz oprogramowanie w polskiej lub angielskiej wersji językowej).

Kandydaci mogą zdawać część praktyczną egzaminu, korzystając z własnego sprzętu fotograficznego i komputerowego oraz własnego oprogramowania. Instytucja certyfikująca określi wymagania dla sprzętu i oprogramowania, z którego mogą skorzystać kandydaci.

ETAP 1:

Egzamin teoretyczny

Część teoretyczna realizowana jest za pomocą testu
teoretycznego, sprawdzającego efekty uczenia się opisane
w zestawach 1 i 3.

CZAS TRWANIA EGZAMINU: 000 minut

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNYM OPISEM KRYTERIÓW WERYFIKACJI

Pobierz

ZOBACZ
PRZYKŁADOWE
PYTANIA
EGZAMINU

Pobierz

Na egzaminie teoretycznym weryfikujemy
takie efekty uczenia się jak:

 • charakteryzacja warunków formalne niezbędnych do wykonania zlecenia
 • charakteryzacja zbiorów zagadnień technologicznych i estetycznych niezbędnych do wykonania zlecenia
 • prezentacja profesjonalnego wizerunku fotografa
 • przygotowanie narzędzi pracy do reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej
 • przygotowanie reportażu okolicznościowego i sesji okolicznościowej
 • reakcja na zmiany oświetlenia i modyfikacja ich podczas reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej
 • realizacja zadania fotograficznego – reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej
 • śledzenie trendów fotograficznych w reportażu fotograficznym i sesji okolicznościowej
 • analiza oraz wybór materiałów fotograficznych z reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej
 • generowanie finalnego materiału dla odbiorcy zlecenia
 • opracowanie materiałów fotograficznych z reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej

Na egzaminie praktycznym weryfikujemy
takie efekty uczenia się jak:

 • charakteryzacja niezbędnych do wykonania zlecenia fotograficznego warunków formalnych oraz zbiorów zagadnień technologicznych i estetycznych
 • realizacja reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej
 • przygotowanie narzędzi przed przystąpieniem do pracy
 • wykonanie zadania fotograficznego, reagując na zmiany i modyfikując warunki oświetlenia
 • prezentowanie profesjonalnego wizerunku fotografa podczas pracy
 • śledzenie technicznych i estetycznych trendów w fotografii reportażowej i okolicznościowej
 • przygotowanie materiału finalnego reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowych: analiza i wybór materiałów fotograficznych, edycja i opracowanie fotografii

ETAP 2:

Egzamin praktyczny

Część praktyczna składa się z następujących elementów:

 1. Wywiadu podczas analizy portfolio – kandydat prezentuje trzy zestawy zdjęć i omawia ich kontekst oraz efekty uczenia.
 2. Zadania praktycznego – wykonania reportażu plenerowego, oceniającego efekty uczenia opisane w zestawach 1 i 2.
 3. Obserwacji – wykonania reportażu z zadanymi wymaganiami przez instytucję, także oceniającego efekty uczenia opisane w zestawach 1 i 2.
 4. Oceny wykonanych prac podczas poprzednich części egzaminu.
 5. Egzaminu na stanowisku komputerowym – kandydat tworzy trzy zestawy zdjęć do różnych celów publikacyjnych.

Warunkiem przystąpienia do kolejnej części jest pozytywna weryfikacja poprzednich etapów.

CZAS TRWANIA EGZAMINU: Wszystkie etapy walidacji łącznie nie mogą trwać dłużej niż 6 miesięcy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNYM OPISEM KRYTERIÓW WERYFIKACJI

Pobierz

ZOBACZ
PRZYKŁADOWE
PYTANIA
EGZAMINU

Pobierz

Zobacz szczegółowy
schemat walidacji

Szczegóły dotyczące zapisów na
walidację oraz wstępnych wymagań
znajdziesz w dalszej części
poświęconej Rejestracji.

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji – bezterminowy.

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Jak przygotować się
do walidacji?

Szkoła Górska przygotowała materiały pomocnicze,
które pomogą Ci przygotować się do walidacji
kwalifikacji „Wykonywanie fotografii reportażowej
i okolicznościowej”.

Zapoznaj się z materiałami >

PRZYKŁADOWE
ZADANIA I PYTANIA

PUBLIKACJE
I MATERIAŁY EDUKACYJNE

MOŻLIWOŚĆ SPRAWDZENIA
POZIOMU SWOJEJ WIEDZY

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Terminy i Opłaty

Najbliższe terminy walidacji

Terminy oraz miejsca egzaminów są w procesie ustalania…

Koszt walidacji

XXXX.XX zł brutto

cena w trakcie ustalania…

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Rejestracja

Aby zarejestrować się na walidację kliknij
przycisk poniżej i uzupełnij formularz
dostępny na naszej stronie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNYM REGULAMINEM WALIDACJI

Pobierz

Przed rejestracją na walidację sprawdź, czy
spełniasz wymagania wstępne dla kwalifikacji
„Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej”:

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 • incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, Ut enim ad minim.
 • Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercita
 • DFSDTFATGRFDGSD
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

 • Zanim jednak to zrobisz, zapoznaj się z informacjami
  na tej stronie internetowej. W szczególności zwróć uwagę
  na FAQ, w którym znajdziesz odpowiedzi na najczęściej
  pojawiające się pytania dotyczące walidacji.

mail. szkola@szkolagorska.eu
tel. 
+48 601 230 460