KURS INSTRUKTORA PŁYWANIA

KURS INSTRUKTORA PŁYWANIA

Miejsce:

  • pływalnia w Limanowej, Wyspa Mszanka w Mszanie Dolnej

Termin:

  • ze względu na epidemię, terminy i lokalizacje szkoleń ustalane są wyłącznie w trybie indywidualnym telefonicznie lub mailowo

Cena:

Dofinansowanie szkoleń:

  • dla osób bezrobotnych nasze kursy są refundowane przez Urząd Pracy (czytaj więcej)
  • osoby pracujące oraz przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie kursu przez Europejski Fundusz Społeczny (czytaj więcej)
  • żołnierze mogą skorzystać z przysługującej im rekonwersji (czytaj więcej)

Zarezerwuj udział w kursie

Jeżeli znakomicie pływasz i jesteś pasjonatem tego sportu, albo z innej przyczyny jesteś zainteresowany zdobyciem certyfikatu potrzebnego w pracy instruktora pływania, SZKOŁA GÓRSKA zagwarantuje wszystko, czego potrzebujesz.

SZKOLENIE WSTĘPNE

W przypadku osób o mniejszym doświadczeniu pływackim umożliwiamy kilkudniowe indywidualne przygotowanie do kursu w cenie 300 zł za dzień.

Osoby, które nie są instruktorami w innej specjalności mają obowiązek dodatkowego zaliczenia części ogólnej w postaci e-learningowej w cenie 350 zł lub stacjonarnej (wykłady i seminaria) w cenie 500 zł.

WYMAGANIA

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie co najmniej średnim (ogólnokształcące lub techniczne), biegłość w pływaniu. Ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Instruktorzy sportu o specjalności pływania uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w klubach sportowych i sportowo-rekreacyjnych, na pływalniach publicznych i prywatnych, w stowarzyszeniach, zakładach pracy, domach wczasowych, hotelach, na obozach  i koloniach. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Mogą pracować z dziećmi i dorosłymi. Nauczyciele uzyskują dodatkowe uprawnienia do prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?

Dla osób bezrobotnych nasze kursy są refundowane przez Urzędy Pracy

czytaj więcej…

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Zarezerwuj udział w kursie

RABATY

  • Rabat 100 zł taniej – otrzymują absolwenci Szkoły Górskiej.
  • Grupy 10 osobowe korzystają z rabatu w wysokości 10%.
  • Rabat dla najszybszych – 100 zł taniej – otrzymują wszystkie osoby, które przyślą formularz zgłoszeniowy i wpłacą zaliczkę na dwa miesiące przed planowanym terminem szkolenia.

OPŁATY DODATKOWE

Cena szkolenia w zakresie części ogólnej kursu instruktorskiego (szkolenie trwa 50 godzin):

  • 350 zł w trybie e-learningowym,
  • 500 zł w trybie stacjonarnym (wykłady i seminarium).

Dodatkowe szkolenie przygotowujące do części specjalistycznej (dla osób nieposiadających wystarczających umiejętności pływackich) 350 zł/dzień.