Kurs instruktora tenisa

PreviousNext

12

KURS INSTRUKTORA TENISA

Cena:

Termin:

 • ze względu na epidemię, terminy i lokalizacje szkoleń ustalane są wyłącznie w trybie indywidualnym telefonicznie lub mailowo

Miejsce:

 • kurs odbędzie się w Krakowie

TENIS

Jeśli kiedykolwiek myślałeś, by zostać instruktorem rekreacji ruchowej w specjalności tenis lub zastanawiałeś się, jak zdobyć certyfikaty potrzebne do pracy instruktora tenisa, SZKOŁA GÓRSKA zagwarantuje wszystko, czego potrzebujesz. Spędzisz atrakcyjnie wiosnę 2017, zaznając nowych wyzwań i przyjemności, a równocześnie zdobędziesz kwalifikacje zawodowe uznawane w całej Unii Europejskiej »

Zarezerwuj udział w kursie

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Dla osób bezrobotnych nasze kursy są refundowane przez Urzędy Pracy

czytaj więcej…

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Instruktorzy rekreacji ruchowej o specjalności tenis uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w ogniskach i klubach sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, zakładach pracy, klubach prywatnych, domach wczasowych, hotelach i w wielu innych miejscach. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Mogą pracować z dziećmi i dorosłymi. Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne), umiejętność gry w tenisa na poziomie zaawansowanym. W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zostaną poddani testom sprawdzającym, których celem będzie wyłonienie osób nadających się do szkolenia instruktorskiego lub takich, które posiadane braki będą w stanie uzupełnić w czasie trwania kursu. W trakcie kursu instruktorskiego nie ma możliwości szkolenia w zakresie nauki gry w tenisa. Uczestnicy ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU

 1. Zaliczenie zajęć kursowych teoretycznych i praktycznych (pełna frekwencja)
 2. Pozytywna ocena z egzaminu teoretycznego
 3. Pozytywna ocena z pisemnej pracy końcowej
 4. Pozytywna ocena z prowadzenia wybranego fragmentu jednostki lekcyjnej
 5. Pozytywna ocena z praktycznej demonstracji elementów techniki gry

RABATY

 • Rabat 100 zł taniej – otrzymują absolwenci Szkoły Górskiej.
 • Grupy 10 osobowe korzystają z rabatu w wysokości 10%.
 • Rabat dla najszybszych – 100 zł taniej – otrzymują wszystkie osoby, które przyślą formularz zgłoszeniowy i wpłacą zaliczkę na około 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu

OPŁATY DODATKOWE

Cena szkolenia w zakresie części ogólnej kursu instruktorskiego (szkolenie trwa 50 godzin):

 • 350 zł w trybie e-learningowym,
 • 500 zł w trybie stacjonarnym (wykłady i seminarium).

Dodatkowe szkolenie przygotowujące do części specjalistycznej (dla osób nieposiadających wystarczających umiejętności w zakresie gry w tenisa) 500 zł/dzień.

TERMINY

Kurs odbędzie się w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem.

Termin sesji szkoleniowej:

 • wiosna 2017, szczegóły wkrótce

Przyjmujemy zgłoszenia – o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Zarezerwuj udział w kursie

POMOC REKONWERSYJNA DLA ŻOŁNIERZY

Jeśli jesteś żołnierzem i chciałbyś skorzystać z przysługującej Ci rekonwersji, to Szkoła Górska oferuje różnorakie szkolenia instruktorskie, m.in. kurs instruktora tenisa.

Zapoznaj się ze szczegółami

IMG_1523