Program kursu instruktora strzelectwa bojowego

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu.

Kurs obejmuje:

 • wiadomości ogólne na temat  strzelania bojowego,
 • ogólne zasady strzelania (broń i amunicja),
 • strzelanie bojowe a strzelanie sportowe-podobieństwa,
 • zasady celowania na różnych przyrządach celowniczych .

Nauczysz się także:

 • jak planować szkolenie strzeleckie na różnych etapach,
 • jak wyznaczać cele szkoleniowe i praktycznie przygotowywać plany,
 • poznasz zasady prowadzenia treningu  strzeleckiego.

Mamy dla Ciebie również lekcje obsługi broni (stan załadowania, szybkie ładowanie magazynków), sposobów noszenia wszystkich rodzajów broni, postaw strzeleckich, szybkiego dobywanie broni, sprawdzania broni przez instruktora przed i po strzelaniu, usuwania zacięć w każdym rodzaju broni palnej, zamiany jednostek broni w sytuacjach awaryjnych, techniki trzymania broni palnej w strzelaniach bojowych, pozycji strzeleckie w strzelaniach bojowych, postaw strzeleckich w strzelaniach dynamicznych, poruszania się i zwrotów z bronią w pojedynkę i z partnerem, taktycznego posługiwanie się bronią w zadaniach sytuacyjnych, posługiwania się bronią przez rannego.

Dowiesz się, jak zachować bezpieczeństwo, jakie są zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią palną, bhp oraz zachowanie się na strzelnicach i innych obiektach, jakie są zasady pierwszej pomocy i jak udzielić pomocy przedmedycznej sobie i innym.

Kurs trwa 70 godzin i odbywa się na Strzelnicy EMJOT w Chorzowie.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora strzelectwa sportowego i bojowego:

 1. Planowanie i prowadzenie strzeleckich zajęć sportowych i bojowych
 2. Monitorowanie zajęć strzeleckich w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz, w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć
 4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w strzelectwie sportowym i bojowym
 5. Prowadzenie i organizacja zawodów i imprez strzeleckich
 6. Udzielanie instrukcji w zakresie korzystania z broni sportowej i bojowej
 7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów w zakresie korzystania z broni sportowej i bojowej

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora strzelectwa sportowego i bojowego oraz otrzymasz:

 • legitymację instruktorską na plastikowej karcie wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją
 • certyfikat z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.

Absolwenci kursu mają dodatkową możliwość uzyskania legitymacji Prowadzącego Strzelanie (LOK)