Kwalifikacje zawodowe (instruktor strzelectwa)

Kurs instruktora sportu o specjalności strzelectwo, organizowany przez naszą Szkołę, posiada Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora sportu o specjalności narciarstwo zjazdowe oraz otrzymasz:

  • Legitymację instruktorską w postaci karty plastikowej wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.
  • Certyfikat z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Legitymacje i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.

Absolwenci kursu mają dodatkową możliwość uzyskania legitymacji Prowadzącego Strzelanie (LOK).

Poniżej decyzja Komendy Głównej Policji – potwierdzająca uprawnienia Szkoły Górskiej – Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego do kształcenia w zawodzie instruktora sportu w specjalności strzelectwo sportowe i strzelectwo bojowe będące podstawą uzyskania pozwolenia na broń dla celów szkoleniowych.