Program kursu instruktora samoobrony

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane trakcie kursu obejmującego: podstawowe techniki walki wręcz możliwe do wykorzystania w samoobronie, treningi na przyrządach i z bronią – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także, jak wykorzystywać w samoobronie miejsca wrażliwe na ciele człowieka. Mamy dla Ciebie również lekcje z zakresu psychologii walki i obrony. Poznasz technikę i metodykę nauczania samoobrony (w tym specyfikę nauczania dzieci i kobiet), zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych na bazie samoobrony. Dowiesz się, jak prowadzić nabór i selekcję kandydatów do sekcji samoobrony. Jednocześnie wykształcisz umiejętność budowania rocznych planów pracy w zajęciach samoobrony czy opracowywania programu dwutygodniowego obozu szkoleniowego. To dużo jak na 150 godzin, dlatego musisz liczyć się z intensywnym szkoleniem. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora sportu w specjalności samoobrona:

  1. Planowanie i prowadzenie zajęć z zakresu samoobrony
  2. Monitorowanie zajęć z samoobrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz, w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
  3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć
  4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w zajęciach z samoobrony
  5. Prowadzenie różnego rodzaju imprez i zawodów sportowych i rekreacyjnych opartych o techniki samoobrony
  6. Udzielanie instrukcji w zakresie doboru i korzystania ze sprzętu przydatnego w samoobronie
  7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora narciarstwa biegowego oraz otrzymasz:

  • legitymację instruktorską na plastikowej karcie wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją
  • certyfikat z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.