Zapisz się na kurs instruktora narciarstwa biegowego

Warunki zgłoszenia

 • Aby dokonać zgłoszenia na kurs, zapoznaj się z regulaminem, a następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy. Zaświadczenie lekarskie możesz złożyć po otrzymaniu informacji potwierdzającej Twoje uczestnictwo w kursie. Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, napisz do nas maila na adres: szkola@szkolagorska.eu lub zadzwoń tel.: +48 601 230 460.
 • Wpłać wymaganą kwotę (lub zaliczkę 500 zł) na konto bankowe: Szkoła Górska, Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna, nr rachunku: 34 1050 1445 1000 0092 6788 5482 w ING Bank Śląski, tytuł wpłaty: instruktorski kurs narciarstwa zjazdowego oraz imię i nazwisko uczestnika kursu. Jeżeli podlegasz obowiązkowi odbycia szkolenia w zakresie części ogólnej kursu instruktorskiego, dodaj do zaliczki opłatę za tę część w wybranej formie (500/1000 zł).

Na życzenie zainteresowanych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

Kurs może zostać sfinansowany przez zakład pracy uczestnika lub inne podmioty.

Spełnienie powyższych warunków gwarantuje miejsce na kursie, jednakże liczba miejsc jest ograniczona , a o przyjęciu na kurs w wybranym terminie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Górska

Administratorem strony jest Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego (adres: Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna, REGON: 122668864, NIP: 9451545580).

Kontakt z administratorem możliwy jest za pomocą maila (szkola@szkolagorska.eu) lub telefonicznie (+48 18 331 53 16).

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe, by zapewnić prawidłowe działanie strony internetowej i usług z nią związanych

Przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej.

W wyraźnie oznaczonych przypadkach (formularze zgłoszeniowe) przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe w celu realizacji usług.

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6. RODO, w szczególności na podstawie:

 • zgody osoby, której te dane dotyczą,
 • w celu realizacji umowy lub do podjęcia działania na żądanie osoby, której te dane dotyczą,
 • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • i w sytuacjach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Prześlij wymagane dokumenty mailem na adres: szkola@szkolagorska.eu:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości, albo dyplom ukończenia studiów
 2. Potwierdzenie przelewu pełnej kwoty opłaty za kurs
 3. Zdjęcie legitymacyjne
 4. Dyplom ukończenia AWF lub certyfikat instruktora innej specjalności sportu z wyszczególnieniem osiągniętych efektów uczenia się (tylko dla zwolnionych z części ogólnej)
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktora narciarstwa biegowego (wydane przez lekarza rodzinnego, lekarza sportowego lub medycyny pracy)
 6.  Ubezpieczenie od NNW (osoby, które nie korzystają z ubezpieczenia zbiorowego) lub potwierdzenie wpłaty 40 zł tytułem zlecenia dokonania ubezpieczenia przez Szkołę Górską.

Przesłanie dokumentów stanowi warunek przyjęcia na kurs.