Kurs instruktora fitness

PreviousNext

1234567

KURS INSTRUKTORA FITNESS

KURS INSTRUKTORA FITNESS

Cena:

Miejsce

 • siedziba Szkoły Górskiej w Łętowem

Termin:

 • ze względu na epidemię, terminy i lokalizacje szkoleń ustalane są wyłącznie w trybie indywidualnym telefonicznie lub mailowo

Zarezerwuj udział w kursie

ZDJĘCIA Z KURSU

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Instruktorzy rekreacji ruchowej o specjalności fitness uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w klubach fitness, ogniskach TKKF, klubach sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, zakładach pracy, klubach prywatnych, domach wczasowych, hotelach, na obozach  i koloniach. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Mogą pracować z dziećmi i dorosłymi. Nauczyciele uzyskują dodatkowe uprawnienia do prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne), co najmniej 2-letni staż w zespole ćwiczebnym.  W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zostaną poddani testom sprawdzającym, których celem będzie wyłonienie osób nadających się do szkolenia instruktorskiego lub takich, które posiadane braki będą w stanie uzupełnić w czasie trwania kursu.  Uczestnicy ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU

 1. Zaliczenie zajęć kursowych teoretycznych i praktycznych (pełna frekwencja)
 2. Wykazanie się teoretyczną i praktyczną znajomością przedmiotu
 3. Pozytywna ocena z pisemnej pracy końcowej
 4. Uzyskanie pozytywnej oceny z prowadzenia wybranego fragmentu jednostki lekcyjnej
 5. Pozytywna ocena z końcowego egzaminu  teoretycznego
 6. Pozytywna ocena z końcowego egzaminu  praktycznego

Dla osób bezrobotnych nasze kursy są refundowane przez Urzędy Pracy

czytaj więcej…

INSTRUKTOR FITNESS

Jeśli kiedykolwiek myślałeś, by zostać instruktorem fitness lub zastanawiałeś się, jak zdobyć certyfikaty potrzebne do pracy instruktora fitness, SZKOŁA GÓRSKA zagwarantuje wszystko, czego potrzebujesz. Spędzisz atrakcyjnie wiosnę 2017, zaznając nowych wyzwań i przyjemności, a równocześnie zdobędziesz kwalifikacje zawodowe uznawane w całej Unii Europejskiej »

Zarezerwuj udział w kursie

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

RABATY

 • Rabat 100 zł taniej – otrzymują absolwenci Szkoły Górskiej.
 • Rabat dla najszybszych – 100 zł taniej – otrzymują wszystkie osoby, które przyślą formularz zgłoszeniowy i wpłacą zaliczkę na około 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu.
 • Grupy 10 osobowe korzystają z rabatu w wysokości 10%.

OPŁATY DODATKOWE

Cena szkolenia w zakresie części ogólnej kursu instruktorskiego (szkolenie trwa 50 godzin):

 • 350 zł w trybie e-learningowym,
 • 500 zł w trybie stacjonarnym (wykłady i seminarium).

Dodatkowe szkolenie przygotowujące do części specjalistycznej (dla osób nieposiadających wystarczającej sprawności narciarskiej) 350 zł/dzień.