Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej

Warunki zgłoszenia

  • Aby dokonać zgłoszenia na walidację, wypełnij formularz zgłoszeniowy. Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, napisz do nas maila na adres: szkola@szkolagorska.eu lub zadzwoń tel.: +48 601 230 460.
  • Wpłać wymaganą kwotę (lub zaliczkę 500 zł) na konto bankowe: Szkoła Górska, Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna, nr rachunku: 34 1050 1445 1000 0092 6788 5482 w ING Bank Śląski, tytuł wpłaty: Walidacja i certyfikacja kursu oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Na życzenie zainteresowanych wystawiamy rachunki.

Walidacja i certyfikacja mogą zostać sfinansowane przez zakład pracy uczestnika lub inne podmioty.

Spełnienie powyższych warunków gwarantuje miejsce na kursie, jednakże liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na kurs w wybranym terminie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Górska

Administratorem strony jest Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego (adres: Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna, REGON: 351299850, NIP: 9451545580).

Kontakt z administratorem możliwy jest za pomocą maila (szkola@szkolagorska.eu) lub telefonicznie (+48 18 331 53 16).

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe, by zapewnić prawidłowe działanie strony internetowej i usług z nią związanych

Przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej.

W wyraźnie oznaczonych przypadkach (formularze zgłoszeniowe) przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe w celu realizacji usług.

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6. RODO, w szczególności na podstawie:

  • zgody osoby, której te dane dotyczą,
  • w celu realizacji umowy lub do podjęcia działania na żądanie osoby, której te dane dotyczą,
  • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • i w sytuacjach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Prześlij wymagane dokumenty mailem na adres: szkola@szkolagorska.eu:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości.
  2. Potwierdzenie przelewu pełnej kwoty opłaty.
  3. Zdjęcie legitymacyjne

Przesłanie dokumentów stanowi warunek przyjęcia na walidację.