English version

GDPR

I declare that I consent to the processing of my personal data (name and email address) that has been provided to the Non-Public Continuing Education Institution Jerzy Suchodoła Szkoła Górska (Szkoła Górska) in connection with my decision to receive newsletter-type information and/or responses to inquiries from the contact form.

The provided personal data will be processed by the Szkoła Górska in accordance with the law, for the purpose of providing the newsletter service and/or responding to inquiries from the contact form. The legal basis for data processing is Art. 6(1)(a) and (f) of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016, concerning the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR).

Read more in document bellow.

Polska wersja

RODO

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail), które zostały przekazane do Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Jerzy Suchodoła (Szkoła Górska) w związku z moją decyzją o chęci otrzymywania informacji typu newsletter i/lub odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Górską w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania newslettera i/lub odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego.
Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Przeczytaj więcej w dokumencie poniżej.