Wizyta studyjna

w siedzibie Partnera – LIMPH FOUNDATION Courmayeur
21 – 27 stycznia 2024

Agenda

21 stycznia 2024
Sesja I

  1. Jerzy Suchodola – kierownik projektu, zaprezentuje oczekiwania związane z wizytą studyjną;
  2. Andrea Borney – starszy ekspert, doradca, odpowiedzialny za przygotowanie wizyty studyjnej, omówi szczegóły programu wizyty;
  3. Loredana Savoye, Nicoletta Savoye, Teresa Przybylska, Wojciech Przybylski – dokonają autoprezentacji, określą zakres swoich obowiązków w trakcie wizyty.

Sesja II warsztatowa – wypracujemy wspólnie najlepszą formułę współpracy i podziału obowiązków w zespole projektowym. Uzgodnimy, jak najlepiej komunikować się z kierownikiem projektu, gospodarzem wizyty
oraz między sobą, jak współpracować z partnerami i co raportować podczas wizyty.

22 stycznia 2024
Prowadzący: Andrea Borney

Sesja I

Dogłębnie zbadamy różne aspekty zastosowania B.A.S.S., GoToSki i innych autorskich urządzeń Partnera pomagających rozwijać równowagę – w pracowni Partnera.

Sesja II

Będziemy eksperymentować w warunkach naturalnych na stoku narciarskim z urządzeniami B.A.S.S. i GoToSki. Zaobserwujemy łatwość przyjmowania prawidłowej pozycji narciarskiej, utrzymania równowagi ciała, wykonania prawidłowych ruchów, adekwatnych do warunków terenowych. 

23 stycznia 2024
Prowadzący: Andrea Borney

Sesja I

Studium przypadku: Andrea Borney będzie uczył jazdy na snowboardzie chłopca z porażeniem połowiczym, który od kilku lat uczy się jeździć na snowboardzie w szkole B.A.S.S. Teraz surfuje w towarzystwie trenera, ale bez jego pomocy. Członkowie zespołu projektowego będą podążać za nimi po stokach, koncentrując uwagę na istotnych aspektach treningu.

Sesja II

​W centrum rehabilitacyjnym „Poruszaj się inaczej” w Aosta zapoznamy się innowacyjnym doświadczeniem ruchowym 360 stopni, w którym badania i technologia łączą się, tworząc nową koncepcję rehabilitacji, sprawności zdrowotnej i wyników sportowych. Zaznajomimy się szczegółowo z protokołem oceny równowagi funkcjonalnej, który jest nie tylko narzędziem diagnostycznym, ale również źródłem informacji o czynnikach wpływających na układ równowagi.

24 stycznia 2024
Sesja I

Samodzielnie będziemy eksperymentować z urządzeniami B.A.S.S. i GoToSki, zaobserwujemy ich skuteczność w nauce jazdy równoległej, w utrzymaniu równowagi, w zmianach kierunku jazdy, w zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa oraz w zmniejszeniu wydatku energetycznego narciarza. Odnajdziemy ich rolę we włączeniu do sportu osób z niską sprawnością fizyczną, ograniczeniami układu ruchu, zaburzeniami psychosomatycznymi, znaczną otyłością, ograniczeniem widzenia i innymi problemami.

Prowadzący: Andrea Borney

Sesja II

W Centrum Sportu Courmayeur poznamy „filozofię tysięcy propozycji i możliwości dla dorosłych i dzieci”: wspinaczki sportowej, jazdy na łyżwach, tenisa, tenisa stołowego, squasha, piłki nożnej 5-osobowej, tańca nowoczesnego, pilatesa i wielu innych.

Weźmiemy udział w zajęciach wspinaczki sportowej dla grupy 9 osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach działalności klubu sportowego Ecole du Sport.

Prowadząca: Loredana Savoye

25-26 stycznia 2024
Prowadzący: Andrea Borney, Wojciech Przybylski

4 sesje robocze

Przygotujemy relacje filmowe z ćwiczeń na stoku narciarskim, uwzględniających techniczne i psychofizyczne wsparcie udzielane przez trenera osobie ćwiczącej.

27 stycznia 2024
Sesja I

Podsumujemy nasze działania praktyczne, sformułujemy wnioski do opublikowania i rozpowszechnienia.
Prowadzący: Andrea Borney

Sesja II

Podsumujemy naszą filozofię działania w sportach dla wszystkich, ze szczególnym naciskiem na łączenie równowagi fizycznej z równowagą psychiczną, sformułujemy wnioski do opublikowania i rozpowszechnienia.
Prowadząca: Nicoletta Savoye

Kliknij przycisk poniżej aby obejrzeć nasz raport wideo z wizyty: