W Małopolsce pracujemy europejskimi metodami

konferencja informacyjno-szkoleniowa

Q&A – czyli pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdują się pytania zadane przez uczestników naszej konferencji oraz odpowiedzi udzielone przez naszych prelegentów.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

„Czy można przedstawić powyższe metody dalej do innych NGO i nawiązać współpracę z weteranami wojny na Ukrainie którzy nabyli PTSD?”

Odpowiada Teresa Przybylska: Oczywiście, że tak. Ideą przewodnią projektu jest utrzymanie równowagi psychofizycznej zawsze i wszędzie. Adresujemy jego efekty do osób, które napotykają na problemy i trudności w tej dziedzinie. Metodą, którą wybraliśmy ze względu na jej uniwersalność jest uprawianie sportu w najszerszym tego słowa znaczeniu – sportu dla wszystkich. Celem, który chcemy osiągnąć jest włączenie do sportu osób o mniejszych szansach. Weterani wojny w Ukrainie, obciążeni różnymi niepełnosprawnościami, w tym PTSD, z całą pewnością należą do tej grupy. Praca nad równowagą psychofizyczną tych osób, z zastosowaniem aktywności sportowej w różnych specjalnościach, może przynieść oczekiwane rezultaty.

„Czy i w jakim stopniu prowadzi się w Polsce podobnego rodzaju działalność /czy to w produkcji sprzętu czy samego szkolenia/. Czy w Polsce nie blokują nas przepisy prawne do tego rodzaju działalności…”

Odpowiada Andrea Borney: Szkolenie z użycia pomocniczych narzędzi B.A.S.S. i GO TO SKI powinno być traktowane jako specjalizacja instruktora narciarstwa/snowboardu ze względu na wysokie umiejętności techniczne, jakich wymaga, dlatego samo dobre narciarstwo nie wystarczy. Pomocnicze narzędzia nie są po prostu prostymi akcesoriami na stoku, ale narzędziami edukacyjnymi, które wymagają pełnej wiedzy na temat nauczania narciarstwa/snowboardu. Nordyckie sanki narciarskie mogą być także używane przez towarzyszy/wolontariuszy ze względu na mniejsze umiejętności, jakie są wymagane. Pomocnicze narzędzia nie mogą być produkowane w Polsce, ponieważ są ręcznie robione i stale się rozwijają, a także są objęte patentem. Koszt wynosi około 3000,00 euro za każde i nieznacznie różni się w zależności od modeli dla dzieci, juniorów i dorosłych, obejmując narty/snowboardy, które są trwale przymocowane do narzędzi i stanowią ich integralną część. Możliwe jest przeprowadzenie kursu szkoleniowego dla przyszłych polskich instruktorów, w którym nie tylko musieliby nauczyć się korzystać z pomocniczych narzędzi, ale także zdobyć umiejętności szkolenia polskich nauczycieli, aby przestać być zależnymi od instruktorów spoza Polski. Szkolenie trwałoby co najmniej tydzień, z końcowym egzaminem, mogłoby odbywać się zarówno we Włoszech, jak i w Polsce, na odpowiednim obszarze obsługiwanym przez wyciągi krzesełkowe. Koszt szkolenia to stawka dla instruktorów, która wynosi około 300,00 euro za dzień, plus ewentualne koszty.

„Czy integracja osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-treningowymi i osób w tak zwanej normie ma więcej plusów czy minusów z punktu widzenia jednej i drugiej strony?”

Odpowiadają Andrea Borney i Loredaną Savoye: Jak zostało podkreślone w moim wystąpieniu oraz w wystąpieniu Loredany, integracja osób z i bez niepełnosprawności w kontekście sportowym ma wyłącznie pozytywne aspekty, a brak jest negatywnych. To wzajemny rozwój, który przyczynia się także do wzrostu kulturowego społeczeństwa. Aby zapewnić, że nie pojawią się żadne krytyczne problemy, nie wystarczy jednak organizowanie działań zintegrowanych. Wymagają one odpowiednich umiejętności od trenerów sportowych, którzy muszą potrafić wzbogacać wszystkie osoby zaangażowane w kontekście grupowym poprzez dostosowane aktywności sportowe, oparte na specyfice grupy, z którą pracują.

„Jak sobie poradzić z utratą równowagi z wiekiem?”

Odpowiada Jerzy Suchodoła: Utrata równowagi może mieć różnorakie skutki. Od zachwiania równowagi, do utraty życia. Grupa osób narażonych nie jest jednolita, dotyczy wszystkich: młodych, starszych, sprawnych fizycznie, może przydarzyć się każdemu, jednak wyraźny wzrost zagrożenia wiąże się z zaawansowanym wiekiem. Zmiany zwyrodnieniowe, zmiany w mięśniach i ich osłabienie związane są bezpośrednio z utratą sprawności fizycznej. To obraz starzejącego się nie tylko narządu ruchu, dochodzi do stopniowej degradacji funkcji wszystkich narządów. Proces rozłożony jest w czasie i postępuje powoli, ale z indywidualnym nasileniem daje nam znać, że dotyczy nas również. Jak sobie poradzić z utratą równowagi z wiekiem? Rozwój i intensywność występujących zmian zostaną spowolnione poprzez podejmowanie ukierunkowanej aktywności fizycznej. Nasze propozycje, które przedstawimy na konferencji 21 maja dotyczą właśnie takich podpowiedzi, które można będzie wykorzystać indywidualnie. Przedstawimy w formie krótkich filmów ćwiczenia stymulujące równowagę, które wymagają jednak systematyczności. Każdy, kto ma podobne problemy niewątpliwie się na nią zdobędzie.  Każdy z nas jest indywidualnym przypadkiem i być może chcesz zaproponować ćwiczenia najlepiej do stosowane do Twoich potrzeb. Napisz do nas, opisz swój problem, postaramy się pomóc.

„Jak długo zajmujecie się takimi problemami?”

Odpowiada Jerzy Suchodoła: Aktywnością fizyczną zajmuję się zawodowo od około 50 lat. Równowaga skupiła moje szczególne zainteresowanie po wypadku samochodowym, którego doświadczyłem 25 lat temu, a w wyniku którego doszło do złamania kręgosłupa.

Pytania o współpracę w trakcie realizacji projektu. Odpowiada Teresa Przybylska:

„Kiedy będzie można rozpocząć współpracę przy tworzeniu wideo?

Zapraszamy do współpracy w terminie 2 kwietnia – 17 maja 2024 r.

„Jak będzie ona wyglądać?”

Partnerzy Stowarzyszeni (oficjalna nazwa osób współpracujących, w skrócie PS) przedstawią Zespołowi Projektowemu (ZP) własną koncepcję kilku lub kilkunastu autorskich (własnych) ćwiczeń równoważnych. ZP zrealizuje profesjonalną sesję filmową – nagranie i obróbkę materiału filmowego, a następnie dołączy go do filmowych materiałów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Zachowaj równowagę zawsze i wszędzie” („Keep your baIance anytime and anywhere”). Materiały będą dotyczyły budowania, odzyskiwania i utrzymywania równowagi psychofizycznej w różnych sportach i w życiu codziennym. Przygotujemy je w językach polskim i angielskim.

Zarówno autorki/rzy ćwiczeń, jak i ich demonstratorki/rzy zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na utrwalenie i publikację swego wizerunku i będą mieli prawo do opatrzenia materiału własnym imieniem i nazwiskiem.

„Gdzie będą tworzone filmy?”

Filmy będą tworzone w miejscu najbardziej odpowiednim do prezentacji ćwiczenia, wspólnie uzgodnionym przez PS i ZP, wskazanym przez jedną lub drugą stronę.

„Kiedy można się głosić do podjęcia współpracy?”

W każdej chwili, im wcześniej, tym lepiej – mailowo (szkola@szkolagorska.eu) lub telefonicznie (601230460).

„Gdzie będą udostępniane wideo?”

Materiały edukacyjne zostaną udostępnione publicznie na platformie Erasmus+ Project Results, dostępnej przez Portal Finansowania i Zamówień UE, na stronie www.szkolagorska.eu, na platformie EPALE oraz szeroko w mediach społecznościowych (bezpłatnie dostępne w Internecie na licencjach otwartych lub licencjach open source).

„Ile osób będzie mogło wziąć udział w tworzeniu materiałów w ramach współpracy?” „Kto może współpracować w tworzeniu materiałów?” „Czy osoby zainteresowane współpracą, muszą spełniać jakieś konkretne wymagania?”

Nie stawiamy tu żadnych ograniczeń. Zapraszamy każdą osobę, która przedstawi ciekawy pomysł.

„Kiedy pojawią się pierwsze materiały wideo ze współpracy?” „Czy będzie możliwość obejrzenia powstałych w trakcie współpracy materiałów lub wypróbowania ich?”

Pierwsze materiały wideo ze współpracy przedstawimy w trakcie konferencji „Małopolska włącza do sportu osoby o mniejszych szansach” 21 maja 2024 r. Poprosimy też uczestników tej konferencji o uwagi do filmów i ewentualne sugestie.

„Czy będzie możliwość współpracy zdalnej?”

Tak. Wszystkie kwestie możemy ustalić zdalnie. Jeżeli osoba współpracująca (PS) będzie w stanie nagrać dobry technicznie film, może przysłać go do nas, a my go opracujemy, także pod względem tłumaczenia na język angielski.

„Czy na następnej konferencji będzie można również pojawić się osobiście?”

Tak. Konferencja „Małopolska włącza do sportu osoby o mniejszych szansach” odbędzie się w tej samej formule hybrydowej 21 maja 2024 r., w tych samych godzinach 17:00-20:00, a forma stacjonarna w tym samym miejscu, w sali konferencyjnej Folwarku Stara Winiarnia ul. Ogrodowa 2, 34-730 Mszana Dolna.

„Nie można byłoby zrobić więcej takich konferencji?”

Niestety, w budżecie konferencji zmieściły się tylko dwie konferencje. Jeżeli jednak będzie taka potrzeba i gotowość, pomyślimy o kolejnym projekcie.