SZKOLENIE DO EGZAMINU NA BROŃ

PreviousNext

1234567

SZKOLENIE TRWA 8 GODZIN I JEST PODZIELONE NA DWIE CZĘŚCI PO 4 GODZINY KAŻDA

1. Część teoretyczna

Obejmuje zaznajomienia uczestnika z przepisami dotyczącymi posiadania i użytkowania broni, w tym:

 • przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 52, poz. 525 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,
 • przepisami Kodeksu karnego dotyczącymi przestępstw związanych z bronią,
 • regulaminem strzelnic.
IMG_9859

2. Część praktyczna

Obejmuje nabycie przez uczestnika szkolenia umiejętności dotyczących broni:

 • działania, przeznaczenia i charakterystyki technicznej pistoletu,
 • budowy i zasad działania broni palnej krótkiej,
 • prawidłowego rozkładania i składania,
 • ładowania amunicji i rozładowania,
 • zabezpieczenia i odbezpieczenia,
 • postępowania w przypadku jej niepełnej sprawności – przyczyny i objawy zacięcia się broni palnej krótkiej oraz sposoby ich usuwania,
 • zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią, w tym zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy oraz zasad bezpiecznego obchodzenia się z pistoletem poza strzelnicą,
 • technik posługiwania się bronią, w tym: przyjmowania postaw strzeleckich, techniki szybkiego sięgania po broń,
 • warunków przechowywania broni i amunicji,
 • podstaw celnego strzelania.

Wymagania wstępne dla kandydatów na szkolenie:

 • ukończenie 21 lat,
 • ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej,
 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych (oświadczenie),
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o takie przestępstwo (oświadczenie),
 • kandydat nie posiada grupy niepełnosprawności.

Strzelanie prowadzimy na różnych poziomach zaawansowania uczestników, jako:

 • przygotowawcze,
 • szkolne,
 • dynamiczne,
 • sytuacyjne.

Najczęściej wykorzystujemy jednostki broni krótkiej, takie jak pistolet GLOCK 17 i MAKAROW.

Każdy uczestnik ma zapewnione 10 strzałów do tarczy na celność i 10 strzałów do tarczy sytuacyjnej.

Miejsca:

strzelnica w Krakowie, Tarnowie, Nowym Targu, Chorzowie lub w Bieszczadach z 2 dniowym wyjazdem rekreacyjnym.

Terminy:

aktualnie brak wyznaczonych terminów, zainteresowanych prosimy o kontakt

Cena: 

300 zł (w grupie 6 osobowej).

Osoba zagrożona, najczęściej pracująca w biznesie, która stara się o pozwolenie na posiadanie broni palnej krótkiej, jest zobowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią – art.16 ust.1 ustawy o broni i amunicji (tekst jednolity – Dz. U. z 2004r. nr 52, poz. 525 ze zm.). Nasze szkolenie odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią-(Dz. U. Nr  19, poz. 241).

Absolwent szkolenia otrzymuje Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652), numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły, które uprawnia  uczestnika kursu do ubiegania się o pozwolenie posiadania broni.