Oznakowanie Funduszy Europejskich

REGULAMIN 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„NA GOŚCIŃCU KARIERY II”

W ramach Osi Priorytetowej I Osoby Młode Na Rynku Pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zasięg terytorialny projektu obejmuje teren powiatów województwa małopolskiego: tatrzański, nowotarski, suski, myślenicki, wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, krakowski, Kraków, miechowski, proszowicki, olkuski.

Pobierz regulamin

REGULAMIN 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„NA GOŚCIŃCU KARIERY III”

W ramach Osi Priorytetowej I Osoby Młode Na Rynku Pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zasięg terytorialny projektu obejmuje teren powiatów województwa małopolskiego: wielicki, tarnowski, Tarnów, proszowicki, nowosądecki, Nowy Sącz, limanowski, gorlicki, dąbrowski, brzeski, bocheński.

https://test.szkolagorska.eu/wp-content/uploads/2018/02/Regulamin-NGK-II.pdf

https://test.szkolagorska.eu/wp-content/uploads/2018/02/Regulamin-NGK-III.pdf