Dla młodych rodziców

Oznakowanie Funduszy Europejskich

Rekrutacja do udziału w projektach Na gościńcu kariery II oraz Na gościńcu kariery III została zakończona [aktualizacja 26.10.2018]

NA GOŚCIŃCU KARIERY II I III

Oferta dla młodych rodziców

Zapraszamy do udziału w projekcie

matki i ojców, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem,

w wieku 18-29 lat, zamieszkujących teren całego województwa małopolskiego.

Uczestnicy otrzymują bezpłatnie:

 •  Indywidualne wsparcie rozwoju kariery zawodowej świadczone przez doradcę zawodowego, psychologa, coacha.
 • Pośrednictwo pracy prowadzone w trybie ciągłym przez cały okres uczestnictwa w projekcie.
 • Kurs podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej wyposażający w kompetencje niezbędne do skutecznego samozatrudnienia.
 • Współpracę z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego.
 • Atrakcyjne kwalifikacje gwarantujące atrakcyjne zatrudnienie. Poprzez unikalny zestaw szkoleń zawodowych, wraz z pakietem świadczeń obejmujących: stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów, bezpłatne noclegi i wyżywienie w trakcie szkoleń, bezpłatne badania lekarskie i materiały szkoleniowe.
 • Wysokiej jakości staże, które zapewnią zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych w miejscu pracy, a do tego stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdów, bezpłatne badania lekarskie i szkolenia BHP, a młodzi rodzice – nawet zapewnienie opieki nad dziećmi.

Rekrutacja zakończona – przejdź na stronę aktualnych projektów

POWER kariery

PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA

Dla osób z wykształceniem średnim

Kursy instruktora sportu w następujących specjalnościach:

 • trener personalny
 • samoobrona
 • survival
 • wspinaczka skałkowa
 • pływanie
 • strzelectwo sportowe i strzelectwo bojowe
 • narciarstwo zjazdowe

Dla osób z wykształceniem gimnazjalnym lub zawodowym

 • kurs przygotowujący do pracy na wysokości

Rekrutacja na udział w szkoleniach zakończona[aktualizacja 26.10.2018]

ORAZ STAŻE

 • sześciomiesięczne
 • atrakcyjne
 • wysokiej jakości
 • w urzędach, szkołach, bądź nowoczesnych firmach

Rekrutacja na udział w stażu zakończona [aktualizacja 17.10.2018]

Rekrutacja zakończona – przejdź na stronę aktualnych projektów

POWER kariery

KONTAKT – BIURO PROJEKTU

Biuro Projektu zlokalizowane jest na terenie Szkoły Górskiej

pod adresem: Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna

Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 15.00,

bądź po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

kontakt telefoniczny: 18 33 15 316, 601 230 460, 788 792 587, 504 280 694

Regulamin

Regulamin

Oznakowanie Funduszy Europejskich