Prace na wysokościach

Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 metr nad poziomem podłogi lub ziemi.

Corocznie w wyniku karygodnych zaniedbań w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na placach budów, kilkadziesiąt osób ponosi śmierć z powodu upadku z wysokości. Inspektorzy pracy badający te zdarzenia wskazują na powtarzające się przyczyny: nieużywanie lub brak środków ochrony indywidualnej, brak nadzoru i tolerowanie odstępstw od przepisów bhp, brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bhp, brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej.

NIE RYZYKUJ!

Odbądź kurs wprowadzający do zagadnień związanych z prowadzeniem prac na wysokościach z wykorzystaniem technik i sprzętu alpinistycznego. Przygotuj siebie i pracowników do prac na wysokościach, dowiedz się, jak zachować bezpieczeństwo oraz jak ułatwić pracę sobie i zespołowi.

Czas trwania:

 • 45 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych (6 dni), w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem

Termin:

 • 10 – 15 grudnia 2018
 • inny dostosowany do zapotrzebowania grupy (godz. 9:00 –  18:00)

Cena:

 • 2020 zł (cena obejmuje zajęcia w grupie 4-6 osobowej, niezbędny sprzęt demonstracyjny, wstęp na obiekt treningowy, przerwy kawowe oraz ubezpieczenie NNW)
 • 4250 zł (cena obejmuje zajęcia w grupie 1-3 osobowej, niezbędny sprzęt demonstracyjny, wstęp na obiekt treningowy, przerwy kawowe oraz ubezpieczenie NNW)
prace-na-wysokosci-okladka

Zarezerwuj udział w kursie

Dofinansowanie szkoleń:

 • dla osób bezrobotnych nasze kursy są refundowane przez Urząd Pracy (czytaj więcej)
 • osoby pracujące oraz przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie kursu przez Europejski Fundusz Społeczny (czytaj więcej)
 • żołnierze mogą skorzystać z przysługującej im rekonwersji (czytaj więcej)

Nasze kursy mogą zostać sfinansowane przez Urząd Pracy, bądź Europejski Fundusz Społeczny

czytaj więcej…

Wymagania kwalifikacyjne:

Kandydaci na szkolenie muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat. Ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia oraz wykonać badania do prac na wysokościach powyżej 3 metrów, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu.

Program kursu obejmuje:

 • zaznajomienie ze sprzętem specjalistycznym i atestami;
 • znajomość lin, lonży, repsznurów, węzłów, uprzęży karabinków, przyrządów asekuracyjnych, przyrządów zaciskowych;
 • zakładanie stanowisk pracy i stanowisk asekuracyjnych;
 • zjazdy, wchodzenie po linie, trawersowanie na ekspozycji, przepinki;
 • znajomość ubioru i wyposażenia osobistego do pracy na wysokościach;
 • wybrane rodzaje prac z uwzględnieniem ich specyfiki;
 • podstawy ratownictwa i auto ratownictwa;
 • bezpieczeństwo pracujących i wynikające priorytety;
 • pierwszą pomoc przedmedyczną;
 • zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zarezerwuj udział w kursie

Zajęcia prowadzi Jerzy Suchodoła – specjalista w zakresie prac na wysokości. W ciągu 10 lat zrealizował wiele zadań wymagających najwyższych kwalifikacji w tym zakresie, m.in.: renowacja wież: Zegarowej, Srebrnych Dzwonów, Zygmuntowskiej oraz kominów na Wawelu; montaż i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych na Gubałówce; naprawa i montaż galerii na kominach Elektrociepłowni Łęk; ekspertyzy i naprawa komina Elektrowni Skawina.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują:

 • Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).
 • Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z numerem akredytacji, wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Kurs posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty