Szkolenie zostało przeprowadzone z należytą starannością, profesjonalnie oraz na najwyższym poziomie technicznym w zakresie wykorzystanych środków dydaktycznych. Zajęcia, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, były bardzo interesujące, prowadzone w sposób komunikatywny, bazując na bogatym doświadczeniu i szerokiej wiedzy kadry szkoleniowej.

W związku z powyższym, z pełnym przekonaniem o wysokiej jakości szkolenia, możemy polecić Szkołę Górską – Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego jako organizatora szkoleń instruktorskich.

firma „Notebooki” Dariusz Kuźniewski, lipiec 2016podczas szkolenia 4 osoby uzyskały uprawnienia instruktora sportu w specjalności strzelectwo sportowe i bojowe–zobacz pełną treść opinii

PreviousNext

LISTY REFERENCYJNE KLIENTÓW SZKOŁY GÓRSKIEJ

O sukcesie firmy szkoleniowej i jakości oferowanych przez nią usług najlepiej świadczą klienci. To właśnie oni weryfikują jakość usług edukacyjnych świadczonych przez Szkołę Górską. Zapraszamy do zapoznania się z ich opiniami, mamy nadzieję, że pozwolą one pogłębić lub uzyskać zaufanie do nas i do działań naszej placówki. Dowiedz się, co sądzą o nas nasi klienci i dlaczego wybierają właśnie nas.

URZĘDY PRACY

Zlecają nam najczęściej szkolenia indywidualne, ich absolwenci zakładają własne firmy i zyskują pracę oraz satysfakcję z wykonywania zawodu instruktora.

referencje-bytom

referencje-wup-2

GUP Kraków

PUP Lwówek Śląski

INSTYTUCJE ZWIĄZANE Z OŚWIATĄ I KULTURĄ

To bardzo ważny segment naszego rynku, bardzo zależy nam na nieprzerwanym kontakcie z młodzieżą. Posiadamy kwalifikacje i doświadczenie do pracy z uczniami szkół i klas mundurowych,  a także z młodymi ludźmi mającymi problemy z niedostosowaniem społecznym.

Dom Dziecka Nowa Grobla

WOJSKO, SŁUŻBY MUNDUROWE I RATOWNICZE

Stanowią grupę zawodową, z której wywodzi się kadra Szkoły Górskiej. Szkolenie kadry w zakresie kursów instruktorów survivalu, narciarstwa i wspinaczki skałkowej to tylko część naszych działań. W naszej ofercie znajdują się także szkoenia specjalistyczne dla wojska – przygotowujące żołnierzy do wyjazdu na misje zagraniczne oraz dla służb ratowniczych, np. w zakresie koordynacji działań w sytuacji szczególnych zagrożeń. Ich odbiorcy doceniają nasze zaangażowanie i profesjonalizm. W tej grupie nie wszystkie opinie możemy opublikować, gdyż niektóre z nich (dotyczy to służb mundurowych) muszą pozostać jedynie do dyspozycji osób posiadających odpowiednie uprawnienia. W przypadku ich posiadania, z życzeniem przesłania tych referencji prosimy zwracać się pod adres: teresa@szkolagorska.eu

referencje-zm-tarnow

referencje

CENTRA POMOCY RODZINIE

Są klientem umożliwiającym nam współdziałanie w zakresie upodabniania świata do naszych o nim wyobrażeń. Bardzo dziękujemy za tę możliwość. Praca z osobami niepełnosprawnymi, pokonującymi nie tylko przeszkody świata zewnętrznego, ale także własne słabości i utrudnienia przyniesione im przez los, stanowi dla nas źródło satysfakcji i radości nieporównywalnej z żadną inną pracą.

FIRMY I OŚRODKI PRYWATNE ORAZ TAKIE Z KTÓRYMI PRACUJEMY NA CODZIEŃ

Są ostoją naszej działalności. Dzięki ich życzliwości i pomocy rozwijamy nasze działania w takim kierunku, aby synergiczny wymiar naszych wspólnych przedsięwzięć przynosił zadowolenie klientom.

referencje-notebooki

OPINIE KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

Pozostają do wglądu w naszej placówce. Jest ich wiele, wyrażane są w postaci wypełnianych anonimowo ankiet.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszych szkoleń za to, że chcą dzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami i refleksjami wynoszonymi z zajęć w naszej placówce.