Kwestionariusz osobowy (dla osób starających się o podjęcie współpracy ze Szkołą Górską)

Pola oznaczone znakiem * są wymagane


Dane osobowe:
Nazwisko *Imię / imiona *Nazwisko rodowe (dla mężatek)Data urodzenia (dd.mm.rrrr) *Miejsce urodzenia *Numer ewidencyjny (PESEL) *Seria i numer dowodu osobistego *NIP (tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą)Imię ojcaImię matki


Adres zameldowania:
Kod pocztowy *Nazwa miejscowości *Ulica lub nazwa miejscowości, w której nie ma ulic *Numer domu *Numer mieszkania


Dane kontaktowe:
Numer telefonu *Adres e-mail *


Pozostałe:
Wykształcenie (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy, nazwa szkoły i rok jej ukończenia) *Wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)Przebieg dotychczasowego zatrudnieniaMarka posiadanego samochodu (tylko dla osób starających się o rozliczenie delegacji)Numer rejestracyjny posiadanego samochodu (tylko dla osób starających się o rozliczenie delegacji)Nazwa i adres urzędu skarbowego *Nazwa banku prowadzącego rachunek osobistyNumer rachunku osobistego


Administratorem danych osobowych jest Szkoła Górska

Administratorem strony jest Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego (adres: Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna, REGON: 122668864, NIP: 9451545580).

Kontakt z administratorem możliwy jest za pomocą maila (szkola@szkolagorska.eu) lub telefonicznie (+48 18 331 53 16).

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe, by zapewnić prawidłowe działanie strony internetowej i usług z nią związanych

Przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej.

W wyraźnie oznaczonych przypadkach (formularze zgłoszeniowe) przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe w celu realizacji usług.

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6. RODO, w szczególności na podstawie:

  • zgody osoby, której te dane dotyczą,
  • w celu realizacji umowy lub do podjęcia działania na żądanie osoby, której te dane dotyczą,
  • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • i w sytuacjach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Przeczytaj całą Politykę prywatności.Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich numerów telefonów kontaktowych oraz adresu e-mail w celu szybkiego i bezpośredniego kontaktu. *