Wpisy

W sezonie narciarskim 2011/2012 wszystkie kursy instruktora narciarskiego przeprowadziliśmy w Ski Lubomierz. Warunki na stoku i przyjazna atmosfera w stacji narciarskiej świetnie wpłynęły na jakość szkolenia, a nas przekonały o słuszności wyboru tego właśnie miejsca. Co dalej?… 

W niedzielę, 25 marca wzięliśmy udział w festynie rodzinnym na zakończenie sezonu narciarskiego w Ski Lubomierz. Zaczęło się od zawodów w slalomie gigancie. Do konkurencji stanęli członkowie rodzin, przybyłych, by skorzystać z ostatniej możliwości cieszenia się śniegiem. Stok był znakomicie przygotowany, jak zresztą w całym sezonie narciarskim. Nie bez powodu narciarze obdarzyli tytułem Najlepszej Stacji Narciarskiej Małopolski właśnie Ski Lubomierz – głosami, oddanymi w plebiscycie na super stację narciarską.

Na festyn przyjechaliśmy z 8-metrową ścianką wspinaczkową, którą ustawiliśmy przed wejściem do restauracji oraz z zabawami linowymi. Zrodziły się nowe pomysły współpracy.

Czyżby Ski Lubomierz miała stać się całorocznym obiektem uprawiania sportów rodzinnych?

Wszystko wskazuje na to, że pod fachowym okiem instruktorów ze Szkoły Górskiej będzie można uprawiać tutaj: nornic walking, wspinaczkę, zabawy linowe oraz nauczyć się sztuki surwiwalu.

Stacja narciarska zapewni zwolennikom rekreacji podstawową infrastrukturę: wygodny parking, restaurację znaną z pysznych dań oraz znakomity punkt do wypoczynku.

Zapraszamy już w długi weekend majowy!

 1. Rabat dla grup – członkowie grup co najmniej 10-osobowych otrzymują rabat w wysokości 10% ceny szkolenia dla każdej z osób (dotyczy wszystkich kursów i szkoleń).
 2. Rabat 100 zł taniej – otrzymują absolwenci Szkoły Górskiej.
 1. Zaliczenie zajęć kursowych teoretycznych i praktycznych (pełna frekwencja)
 2. Pozytywna ocena z egzaminu teoretycznego
 3. Pozytywna ocena z pisemnej pracy końcowej
 4. Pozytywna ocena z prowadzenia wybranego fragmentu jednostki lekcyjnej
 5. Pozytywna ocena z praktycznej demonstracji elementów techniki wspinaczkowej

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne). Dodatkowe kryteria kwalifikacji stanowią:
a) przejście drogi wspinaczkowej o skali trudności „6″ (wg tzw. Skali Kurtyki), swobodne pokonywanie drogi „5”
b) umiejętność poruszania się i dobra orientacja w terenie bez wyznaczonych szlaków
c) znajomość technik linowych i asekuracyjnych
d) dobra kondycja, zaliczenie testu wytrzymałości ogólnej.

Ponadto kandydaci muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co potwierdzają zaświadczeniem wydanym przez lekarza rodzinnego lub sportowego.

Instruktorzy rekreacji ruchowej o specjalności wspinaczka skałkowa uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w ogniskach i klubach sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, zakładach pracy, klubach prywatnych, domach wczasowych, hotelach i w wielu innych miejscach. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Mogą pracować z dziećmi i dorosłymi, zarówno w skałkach, jak i na sztucznej ścianie. Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?

W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy noszą strój dostosowany do warunków pogodowych, konieczne są buty wspinaczkowe i kask. Używają własnego sprzętu treningowego (uprząż, 3 karabinki, ekspresy).

Niezbędny pozostały sprzęt wspinaczkowy i demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.

SZKOŁA GÓRSKA zgromadziła najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie wspinaczki skałkowej. To szkoleniowcy doświadczeni w wyprawach wysokogórskich – alpejskich i himalajskich. Kto nie chciałby być uczony przez tych, którzy wspinali się na ośmiotysięczniki? W SZKOLE GÓRSKIEJ będziesz uczył się od najlepszych, oni wiedzą nie tylko to, co wymagane jest przy egzaminach kończących kurs, oni wiedzą, jak zdać egzamin przed życiem. Lista specjalistów realizujących  konkretne szkolenia jest udostępniana zainteresowanym osobom na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

 1. mgr Władysław Wisz, instruktor PZA, przewodnik /IVBV/ wysokogórski i narciarski klasy międzynarodowej, członek zarządu i wieloletni wiceprezes Klubu Wysokogórskiego Kraków.
 2. Andrzej Ryś, licencjat w zakresie wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną,  instruktor rekreacji ruchowej w zakresie następujących specjalności: narciarstwo zjazdowe, wspinaczka skałkowa, instruktor szkolenia górskiego i desantowego.
 3. Paweł Pallus, instruktor i trener alpinizmu. Współzałożyciel w 1964 roku legendarnego, Harcerskiego Klubu Taternickiego im. gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach, z którego wywodził się najwybitniejszy polski himalaista – Jerzy Kukuczka. Członek zarządu Klubu Wysokogóskiego w Katowicach. Zrazu grotołaz i taternik, penetrujący większość jaskiń jurajskich i wszystkie tatrzańskie, później alpinista i speleolog, organizator wielu wypraw w najwyższe góry świata. Wspinał się w masywie Bucegi w Rumunii, zgłębiał jaskinie Triglavskiej Brezny w Alpach Julijskich, zdobywał dziewicze szczyty w górach Iranu. W kolejnych latach, uczestnicząc w Śląskiej Wyprawie w góry Afryki, wszedł na najwyższe szczyty tego kontynentu m.in. Kilimandżaro, Mount Kenya i Ruwenzori. Poprowadził nową drogę na Tiricz Mirze w Hindukuszu i dotarł do sanktuarium himalajskiej Annapurny. Odcisnął także swój ślad w górach Atlas i w paśmie Karakorum. W Ameryce, zwłaszcza Południowej wchodził na wierzchołki Kolumbii, próbował swych sił w ekstremalnych warunkach Patagonii, zdobywał najgłębsze jaskinie Meksyku. Jest znaną postacią i autorytetem w świecie alpinistycznym.
 4. Julian Kubowicz, instruktor narciarstwa, ratownik Podhalańskiej Grupy GOPR, znawca gór, uczestnik wypraw himalajskich, zdobywca ośmiotysięczników, uhonorowany MEDALEM 100-lecia polskiego alpinizmu.
 5. Marek Ciaś, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Były funkcjonariusz Policji, zawodowy ratownik GOPR oraz instruktor Ratownictwa Górskiego GOPR Grupa Podhalańska, instruktor sportu w dyscyplinie wspinaczka skałkowa.
 6. Rafał Zmarz, mgr Edukacji Turystycznej i Promocji Rekreacji WSEZ w Łodzi. Instruktor Ratownictwa Górskiego GOPR oraz zawodowy ratownik górski Grupa Podhalańska.
 7. mgr Jerzy Suchodoła, mgr wychowania fizycznego, Dyrektor Szkoły Górskiej, przez 35 lat szef szkolenia, instruktor i trener sportów walki, alpinistyki, narciarstwa oraz wychowania fizycznego w wojskach powietrzno-desantowych i specjalnych RP, instruktor rekreacji ruchowej w zakresie następujących specjalności: narciarstwo zjazdowe, wspinaczka skałkowa, surwiwal, samoobrona. W Szkole Górskiej pełni funkcję dyrektora i moderatora kursów oraz wykładowcy
 8. mgr Teresa Przybylska – menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania firmami prywatnymi i fundacją, specjalista public relations, organizator i koordynator międzynarodowych kongresów szkoleniowych, doświadczony pedagog, instruktor rekreacji ruchowej w narciarstwie zjazdowym i surwiwalu. W Szkole Górskiej pełni funkcję kierownika i moderatora kursów oraz wykładowcy

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu obejmującego: techniki wspinaczki skałkowej, metody i techniki asekuracji, naukę odpadnięć od ściany oraz przyjmowania prawidłowej postawy w czasie lotu – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także, jak postępować w sytuacjach wystąpienia urazów i kontuzji wspinaczkowych. Mamy dla Ciebie również lekcje z zakresu sprzętu alpinistycznego. Dowiesz się, jak atrakcyjnie organizować zajęcia wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie zachwycisz się pięknem Jury Krakowsko-Częstochowskiej w jej najwspanialszym fragmencie – w Dolinie Kobylańskiej. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora sportu w specjalności wspinaczka skałkowa:

 1. Planowanie i prowadzenie wspinaczkowych zajęć sportowych
 2. Monitorowanie wspinaczkowych zajęć sportowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć
 4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych we wspinaczce skałkowej
 5. Prowadzenie różnego rodzaju imprez i zawodów wspinaczkowych
 6. Udzielanie instrukcji w zakresie doboru i korzystania ze sprzętu wspinaczkowego
 7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów

Kurs instruktora sportu w specjalności wspinaczka skałkowa, organizowany przez naszą Szkołę, posiada Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora sportu o specjalności wspinaczka skałkowa.

Legitymacje instruktorskie wydawane są na kartach plastikowych wysokiej jakości, opatrzonych zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.

Legitymacja uzupełniona jest Zaświadczeniem wydanym na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622), zawierającym wyszczególnienie przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Metody nauczania (czytaj więcej…)

Informacje ogóle:

 • Profesjonalne instruktorskie szkolenie ogólne i w specjalności wspinaczka skałkowa obejmuje 70 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych odbywanych w jednaj sesji ciągłej lub w 3 sesjach weekendowych, w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem oraz na terenie Podhala (m.in. Przełom Białki (Obłazowa, Kramnica), góra Wdżar, Gęśle, dolina Lejowa, sztuczna ścianka wspinaczkowa TOP w Nowym Targu)
 • Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
 • Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.
 • Cena kursu: 1150 zł.

Ważne dla uczestników kursu:

 • Szkoła Górska pośredniczy w załatwieniu noclegów (ok. 40 zł/os./noc),
 • i wyżywienia (ok. 40 zł/os./dzień).
 • Każdy z uczestników szkolenia dotrze na wyznaczone miejsce zbiórki samodzielnie, adres i rozkład jazdy busów otrzymają uczestnicy szkolenia po wpłaceniu zaliczki.  Przyjazd w 1 dniu kursu do godziny 12.00.
 • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są wykupić na okres trwania kursu ubezpieczenie NNW i dołączyć jego kopię do dokumentów składanych w SZKOLE GÓRSKIEJ w pierwszym dniu szkolenia; możliwe jest także wykupienie ubezpieczenia zbiorowego za pośrednictwem Szkoły Górskiej w cenie 30 zł/os.