Wpisy

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne). Dodatkowe kryteria kwalifikacji stanowią:
a) przejście drogi wspinaczkowej o skali trudności „6″ (wg tzw. Skali Kurtyki), swobodne pokonywanie drogi „5”
b) umiejętność poruszania się i dobra orientacja w terenie bez wyznaczonych szlaków
c) znajomość technik linowych i asekuracyjnych
d) dobra kondycja, zaliczenie testu wytrzymałości ogólnej.

Ponadto kandydaci muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co potwierdzają zaświadczeniem wydanym przez lekarza rodzinnego lub sportowego.

Instruktorzy rekreacji ruchowej o specjalności wspinaczka skałkowa uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w ogniskach i klubach sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, zakładach pracy, klubach prywatnych, domach wczasowych, hotelach i w wielu innych miejscach. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Mogą pracować z dziećmi i dorosłymi, zarówno w skałkach, jak i na sztucznej ścianie. Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?

W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy noszą strój dostosowany do warunków pogodowych, konieczne są buty wspinaczkowe i kask. Używają własnego sprzętu treningowego (uprząż, 3 karabinki, ekspresy).

Niezbędny pozostały sprzęt wspinaczkowy i demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.

SZKOŁA GÓRSKA zgromadziła najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie wspinaczki skałkowej. To szkoleniowcy doświadczeni w wyprawach wysokogórskich – alpejskich i himalajskich. Kto nie chciałby być uczony przez tych, którzy wspinali się na ośmiotysięczniki? W SZKOLE GÓRSKIEJ będziesz uczył się od najlepszych, oni wiedzą nie tylko to, co wymagane jest przy egzaminach kończących kurs, oni wiedzą, jak zdać egzamin przed życiem. Lista specjalistów realizujących  konkretne szkolenia jest udostępniana zainteresowanym osobom na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

 1. Marek Ciaś, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Były funkcjonariusz Policji, zawodowy ratownik GOPR oraz instruktor Ratownictwa Górskiego GOPR Grupa Podhalańska, instruktor sportu w dyscyplinie wspinaczka skałkowa.
 2. Rafał Zmarz, mgr Edukacji Turystycznej i Promocji Rekreacji WSEZ w Łodzi. Instruktor Ratownictwa Górskiego GOPR oraz zawodowy ratownik górski Grupa Podhalańska.
 3. mgr Jerzy Suchodoła, mgr wychowania fizycznego, Dyrektor Szkoły Górskiej, przez 35 lat szef szkolenia, instruktor i trener sportów walki, alpinistyki, narciarstwa oraz wychowania fizycznego w wojskach powietrzno-desantowych i specjalnych RP, instruktor rekreacji ruchowej w zakresie następujących specjalności: narciarstwo zjazdowe, wspinaczka skałkowa, surwiwal, samoobrona. W Szkole Górskiej pełni funkcję dyrektora i moderatora kursów oraz wykładowcy
 4. mgr Teresa Przybylska – menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania firmami prywatnymi i fundacją, specjalista public relations, organizator i koordynator międzynarodowych kongresów szkoleniowych, doświadczony pedagog, instruktor rekreacji ruchowej w narciarstwie zjazdowym i surwiwalu. W Szkole Górskiej pełni funkcję kierownika i moderatora kursów oraz wykładowcy

Informacje ogóle:

 • Profesjonalne instruktorskie szkolenie ogólne i w specjalności wspinaczka skałkowa obejmuje 70 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych odbywanych w jednaj sesji ciągłej lub w 3 sesjach weekendowych, w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem oraz na terenie Podhala (m.in. Przełom Białki (Obłazowa, Kramnica), góra Wdżar, Gęśle, dolina Lejowa, sztuczna ścianka wspinaczkowa TOP w Nowym Targu)
 • Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
 • Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.
 • Cena kursu:
  • 1950 zł/os. – szkolenie w grupie 6-osobowej
  • 2200 zł/os. – szkolenie w grupie 4-osobowej
  • 3550 zł/os. – szkolenie w grupie 2-osobowej

Ważne dla uczestników kursu:

 • Szkoła Górska pośredniczy na życzenie uczestników kursu w załatwieniu noclegów i wyżywienia (ich cena nie jest zawarta w cenie kursu).
 • Każdy z uczestników szkolenia dotrze na wyznaczone miejsce zbiórki samodzielnie.
 • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są wykupić na okres trwania kursu ubezpieczenie NNW i dołączyć jego kopię do dokumentów składanych w SZKOLE GÓRSKIEJ w pierwszym dniu szkolenia; możliwe jest także wykupienie ubezpieczenia zbiorowego za pośrednictwem Szkoły Górskiej w cenie 40 zł/os.

Ważne dla uczestników kursu:

 • Profesjonalne instruktorskie szkolenie w specjalności survival obejmuje 100 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych odbywanych w trybie ciągłym, w trakcie 7 dni, lub w 5 weekendowych sesjach szkoleniowych w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem.
 • Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
 • Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.
 • Każdy z uczestników szkolenia dotrze na wyznaczone miejsce zbiórki samodzielnie, adres i rozkład jazdy busów otrzymają uczestnicy szkolenia po wpłaceniu zaliczki.  Przyjazd w 1 dniu kursu do godziny 12.00.
 • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są wykupić na okres trwania kursu ubezpieczenie NNW i dołączyć jego kopię do dokumentów składanych w SZKOLE GÓRSKIEJ w pierwszym dniu szkolenia; możliwe jest także wykupienie ubezpieczenia zbiorowego za pośrednictwem Szkoły Górskiej w cenie 40 zł/os.

Cena obejmuje:

 1. zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu części specjalistycznej,
 2. egzamin teoretyczny i praktyczny.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje:

 • Legitymację instruktorską w postaci karty plastikowej wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej
 • Certyfikat z opisem efektów uczenia się oraz wyszczególnieniem przedmiotów i liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

Legitymacje i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.

Profesjonalne instruktorskie szkolenie ogólne i w specjalności tenis obejmuje 150 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych w 7 weekendowych sesjach szkoleniowych, które odbywają się na terenie pięknie zlokalizowanego DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH w Porębie Wielkiej.

Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach

Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.

Odpłatność – 1500 zł + 50 zł opłata egzaminacyjna

UWAGA! Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego z tytułem magistra zwolnieni są z 50 godzin zajęć teoretycznych.

Odpłatność – 1000 zł + 50 zł opłata egzaminacyjna

Ważne dla uczestników kursu:

 • Uczestnicy kursu  zobowiązani będą na miejscu wnieść opłatę za korzystanie z kortów tenisowych
 • Szkoła Górska pośredniczy w załatwieniu noclegów (ok. 25 zł/os./noc)
  i wyżywienia (ok. 35 zł/os./dzień)
 • Każdy z uczestników szkolenia dotrze na wyznaczone miejsce zbiórki samodzielnie, adres i rozkład jazdy busów otrzymają uczestnicy szkolenia po wpłaceniu zaliczki.  Przyjazd w 1 dniu kursu do godziny 12.00.
 • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są wykupić na okres trwania kursu ubezpieczenie NNW i dołączyć jego kopię do dokumentów składanych w SZKOLE GÓRSKIEJ w pierwszym dniu szkolenia; możliwe jest także wykupienie ubezpieczenia zbiorowego za pośrednictwem Szkoły Górskiej w cenie 30 zł/os.