Wpisy

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane trakcie kursu obejmującego: technikę i metodykę nauczania narciarstwa zjazdowego (w tym specyfikę nauczania dzieci), zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych na bazie narciarstwa zjazdowego – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także, jak kształtować sprawność ruchową i rozwijać zdolności motoryczne niezbędne do uprawiania narciarstwa oraz jak zaplanować suchą zaprawę miedzy sezonami. Mamy dla Ciebie również lekcje przygotowania odpowiedniego sprzętu narciarskiego – jego doboru i konserwacji. Dowiesz się, jak zachować bezpieczeństwo i jak udzielić pomocy przedmedycznej sobie i innym w przypadkach typowych urazów narciarskich. Jednocześnie zachwycisz się dzikością i pięknem nieskażonego górskiego środowiska naturalnego i poznasz niebezpieczeństwo gór, a także rodzaje śniegu. Wyjedziesz od nas z umiejętnością organizowania i sędziowania zawodów narciarskich oraz masowych imprez rekreacyjnych i sportowych. To dużo, dlatego musisz liczyć się z intensywnym szkoleniem. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora sportu w specjalności narciarstwo zjazdowe:

  1. Planowanie i prowadzenie narciarskich zajęć sportowych
  2.  Monitorowanie zajęć narciarskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
  3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć
  4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w narciarskich zajęciach sportowych
  5. Prowadzenie różnego rodzaju imprez i zawodów opartych o narciarstwo zjazdowe
  6. Udzielanie instrukcji w zakresie doboru i korzystania ze sprzętu narciarskiego
  7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora narciarstwa zjazdowego oraz otrzymasz:

  • legitymację instruktorską na plastikowej karcie wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją
  • certyfikat z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.

Metody nauczania (czytaj więcej…)

Jeśli kiedykolwiek myślałeś, by zostać instruktorem narciarstwa zjazdowego lub zastanawiałeś się, jak zdobyć certyfikaty potrzebne do pracy instruktora narciarstwa zjazdowego, SZKOŁA GÓRSKA zagwarantuje wszystko, czego potrzebujesz. Spędzisz atrakcyjnie zimę 2011/2012 r., zaznając zimowych wyzwań i przyjemności, a równocześnie zdobędziesz kwalifikacje zawodowe uznawane w całej Unii Europejskiej »

Terminy w Polsce – Rabka Zdrój/Zakopane »

2 – 15 stycznia 2012

16 – 29 stycznia 2012
30 stycznia – 12 lutego 2012
13 – 26 lutego 2012
27 lutego – 11 marca 2012

Terminy we Włoszech:

Livigno »

2 – 11 grudnia 2011 Livigno + 5 dni w dowolnie wybranym terminie zajęć w Rabce
9 – 18 grudnia Livigno 2011 + 5 dni w dowolnie wybranym terminie zajęć w Rabce

Val di Sole »

9 – 18 grudnia Val di Sole + 5 dni w dowolnie wybranym terminie zajęć w Rabce
23 marca – 1 kwietnia Val di Sole + 5 dni w dowolnie wybranym terminie zajęć w Rabce

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA WSZYSTKIE TERMINY – o przyjęciu na konkretny termin decyduje kolejność zgłoszeń

RABAT DLA NAJSZYBSZYCH!!! 100 ZŁ TANIEJ !!! RABAT DLA NAJSZYBSZYCH!!!
Rabat dla najszybszych otrzymują wszystkie osoby, które przyślą formularz zgłoszeniowy i wpłacą zaliczkę w następujących terminach:
Do 30 października 2011 – na terminy grudniowe
Do 30 listopada 2011 – na terminy styczeń/marzec 2012