Warunki zgłoszenia

  • Aby dokonać zgłoszenia na kurs, zapoznaj się z regulaminem, a następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy. Zaświadczenie lekarskie możesz złożyć po otrzymaniu informacji potwierdzającej Twoje uczestnictwo w kursie.
  • Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, napisz do nas na adres e-mail: szkola@szkolagorska.eu lub zadzwoń tel.: +48 18 331 53 16, mob.: +48 662 378 801, +48 601 230 460.
  • Wpłać wymaganą kwotę (lub zaliczkę 500 zł) na konto bankowe: Szkoła Górska, Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna, nr rachunku: 02 1560 0013 0000 1150 0008 9796 w Getin Bank, tytuł wpłaty: instruktorski kurs pływania oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Na życzenie zainteresowanych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

Kurs może zostać sfinansowany przez zakład pracy uczestnika lub inne podmioty.

Spełnienie powyższych warunków gwarantuje miejsce na kursie, jednakże liczba miejsc jest ograniczona do 10 osób na grupę, a o przyjęciu na kurs w wybranym terminie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Przygotuj wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości albo dyplomu ukończenia studiów
  2. Kserokopię potwierdzenia przelewu pełnej kwoty opłaty za kurs
  3. Zdjęcie legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie
  4. Kserokopię dyplomu ukończenia AWF (tylko dla zwolnionych z części ogólnej)
  5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktora pływania (wydane przez lekarza rodzinnego, lekarza sportowego lub medycyny pracy)
  6.  Ubezpieczenie od NNW (osoby, które nie korzystają z ubezpieczenia zbiorowego) lub potwierdzenie wpłaty 30 zł tytułem ubezpieczenia zbiorowego.

Dokumenty te należy złożyć w pierwszym dniu zajęć, będą one stanowiły warunek przyjęcia na kurs.