Instruktorzy rekreacji ruchowej o specjalności strzelectwo rekreacyjne uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w strzelnicach, ogniskach i klubach sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, zakładach pracy, klubach prywatnych, domach wczasowych, hotelach i w wielu innych miejscach. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Mogą pracować z dziećmi i dorosłymi. Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie co najmniej średnim (ogólnokształcące lub techniczne), umiejętność posługiwania się rekreacyjnym sprzętem strzeleckim. Ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w kursie

 1. Zaliczenie zajęć kursowych teoretycznych i praktycznych (pełna frekwencja)
 2. Pozytywna ocena z egzaminu teoretycznego
 3. Pozytywna ocena z pisemnej pracy końcowej
 4. Pozytywna ocena z prowadzenia wybranego fragmentu jednostki lekcyjnej
 1. Rabat dla grup – członkowie grup co najmniej 10-osobowych otrzymują rabat w wysokości 10% ceny szkolenia dla każdej z osób (dotyczy wszystkich kursów i szkoleń)
 2. Rabat dla najszybszych – 100 zł taniej – otrzymują wszystkie osoby, które przyślą formularz zgłoszeniowy i wpłacą zaliczkę do 25 września 2014 r.

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu obejmującego: nauczanie przyjmowania postawy z bronią i bez broni, trening bezstrzałowy, strzelanie do białego ekranu, na skupienie, do tarcz pierścieniowych, celowanie, oddychanie,technikę pokonywania oporu języka spustowego, czyszczenia i konserwacji broni, przenoszenia, przechowywania i konserwacji broni – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także, jak planować szkolenie strzeleckie na różnych etapach, jak wyznaczać cele szkoleniowe i praktycznie przygotowywać plany. Mamy dla Ciebie również lekcje metod nauczania i kontroli taktyki strzelania. Dowiesz się, jak zachować bezpieczeństwo i jak udzielić pomocy przedmedycznej sobie i innym.  Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora rekreacji ruchowej w specjalności strzelectwo rekreacyjne:

 1. Planowanie i prowadzenie strzeleckich zajęć rekreacyjnych
 2. Monitorowanie strzeleckich zajęć rekreacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz, w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć
 4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w strzeleckich zajęciach rekreacyjnych
 5. Prowadzenie różnego rodzaju gier oraz organizowanie turniejów strzeleckich
 6. Udzielanie instrukcji w zakresie korzystania z rekreacyjnego sprzętu strzeleckiego
 7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora rekreacji ruchowej o specjalności strzelectwo rekreacyjne.
Legitymacje instruktorskie wydawane są na kartach plastikowych wysokiej jakości, opatrzonych zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.
Legitymacja uzupełniona jest Zaświadczeniem wydanym na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622), zawierającym wyszczególnienie przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Metody nauczania (czytaj więcej…)

 

Formularz zgłoszeniowy na kurs instruktora strzelectwa rekreacyjnego

 • Warning: Undefined array key "attributes" in /home/users/szkolagorska/public_html/szkolagorska/wp-content/plugins/wordpress-form-manager/formelements/formelements.php on line 93
    Świadectwo maturalne lub ukończenia szkoły średniej
    Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie

 • Warning: Undefined array key "default" in /home/users/szkolagorska/public_html/szkolagorska/wp-content/plugins/wordpress-form-manager/formelements/formelements.php on line 23
 • Regulamin

WARUNKI ZGŁOSZENIA

 • Aby dokonać zgłoszenia na kurs, zapoznaj się z regulaminem, a następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy. Zaświadczenie lekarskie możesz złożyć po otrzymaniu informacji potwierdzającej Twoje uczestnictwo w kursie. Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, napisz do nas maila na adres: szkola@szkolagorska.eu lub zadzwoń tel.: +48 18 331 53 16, mob.: +48 662 378 801, +48 601 230 460.
 • Wpłać wymaganą kwotę (lub zaliczkę 500 zł) na konto bankowe: Szkoła Górska, Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna, nr rachunku: 34 1050 1445 1000 0092 6788 5482 w ING Bank Śląski, tytuł wpłaty: instruktorski kurs narciarstwa zjazdowego oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Na życzenie zainteresowanych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

Kurs może zostać sfinansowany przez zakład pracy uczestnika lub inne podmioty.

Spełnienie powyższych warunków gwarantuje miejsce na kursie, jednakże liczba miejsc jest ograniczona , a o przyjęciu na kurs w wybranym terminie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Prześlij wymagane dokumenty mailem na adres: szkola@szkolagorska.eu:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości, albo dyplom ukończenia studiów
 2. Potwierdzenie przelewu pełnej kwoty opłaty za kurs
 3. Zdjęcie legitymacyjne
 4. Dyplom ukończenia AWF lub certyfikat instruktora innej specjalności sportu z wyszczególnieniem osiągniętych efektów uczenia się (tylko dla zwolnionych z części ogólnej)
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktora narciarstwa zjazdowego (wydane przez lekarza rodzinnego, lekarza sportowego lub medycyny pracy)
 6.  Ubezpieczenie od NNW (osoby, które nie korzystają z ubezpieczenia zbiorowego) lub potwierdzenie wpłaty 30 zł tytułem zlecenia dokonania ubezpieczenia przez Szkołę Górską.

Przesłanie dokumentów stanowi warunek przyjęcia na kurs.

Ankieta dla Absolwentów kursów
 • Proszę o chwilę refleksji i ocenę odbytego kursu. Badanie objęte jest tajemnicą statystyczną, a zawarte w nim dane pozwolą na podejmowanie w przyszłości podobnych przedsięwzięć zgodnie z oczekiwaniami klientów. Będę wdzięczny za każdą szczerą odpowiedź. Jerzy Suchodoła • Warning: Undefined array key "default" in /home/users/szkolagorska/public_html/szkolagorska/wp-content/plugins/wordpress-form-manager/formelements/formelements.php on line 23

 • Warning: Undefined array key "default" in /home/users/szkolagorska/public_html/szkolagorska/wp-content/plugins/wordpress-form-manager/formelements/formelements.php on line 23


 • Warning: Undefined array key "attributes" in /home/users/szkolagorska/public_html/szkolagorska/wp-content/plugins/wordpress-form-manager/formelements/formelements.php on line 93
    kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
    detektywa
    trenera osobistego
    instruktora narciarstwa zjazdowego
    instruktora tenisa
    instruktora wspinaczki skałkowej
    instruktora survivalu
    instruktora samoobrony
    instruktora fitness
    instruktora piłki siatkowej
    instruktora koszykówki
    instruktora piłki nożnej
    kierownika wypoczynku
    wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży
    do prac na wysokości

 • Warning: Undefined array key "default" in /home/users/szkolagorska/public_html/szkolagorska/wp-content/plugins/wordpress-form-manager/formelements/formelements.php on line 23

 • Warning: Undefined array key "default" in /home/users/szkolagorska/public_html/szkolagorska/wp-content/plugins/wordpress-form-manager/formelements/formelements.php on line 23

Jak zostać wychowawcą wypoczynku dzieci i młodzieży?
Na powyższe pytanie otrzymujemy bardzo precyzyjną odpowiedź, sformułowaną przez Ministra Edukacji Narodowej – wychowawcą wypoczynku dzieci i młodzieży mogą być m.in.: osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmującego odpowiedni program. Osoby te powinny mieć ukończone 18 lat życia oraz posiadać co najmniej średnie wykształcenie. 
Do organizowania i prowadzenia kursu dla wychowawców kolonijnych konieczna jest zgoda Kuratora Oświaty, który każdorazowo po zakończeniu szkolenia musi być informowany o osobach, które kurs ukończyły oraz o numerach uzyskanych przez nie zaświadczeń. Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego uzyskała odpowiednią zgodę Małopolskiego Kuratora Oświaty – pobierz dokument
Kurs obejmuje 36 godzin zajęć: 18 godzin wykładów i 18 godzin ćwiczeń oraz dodatkowo 1 godzinę egzaminu. Głównym zadaniem kursu przygotowawczego dla wychowawców wypoczynku jest wyposażenie kandydata w wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. organizacji warsztatu pracy wychowawcy;
 2. prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku;
 3. planowania pracy grupy;
 4. znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
 5. sprawowania opieki nad uczestnikami wypoczynku w zakresie zdrowia, higieny, żywienia i innych czynności opiekuńczych;
 6. prowadzenia dokumentacji powierzonej grupy uczestników;

Cena kursu 200,00 zł (od osoby w grupie co najmniej 10-osobowej)
Szkolenie indywidualne – 500,00 zł

Terminy najbliższych kursów (uruchamiane w przypadku zebrania grupy 10-osobowej):
24-27 lipca 2015 r.

 

 

 1. Czopik J., Pasławska M.: Narciarstwo, zapobieganie urazom, udzielanie pierwszej pomocy, rady trenera, Wyd. PZWL, Warszawa 2011
 2. Held. H. (red): Uczę jazdy na nartach. Wyd. Galaktyka, Warszawa 2000;
 3. LeMaster R.: Narciarz Doskonały, Invetiv 2007
 4. Program Nauczania Narciarstwa. Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Kraków 2008;
 5. Szafrański M., Bydliński M: Narciarstwo od amatorów do zawodowców, Wyd. BOSZ, 2011
 6. Peszek A.: Przygotowanie do sezonu zimowego – ćwiczenia na siłę, skoczność i równowagę. Wyd. Landie.pl, 2011