Wprowadzone przez Teresa

Rabaty (instruktor survivalu)

Rabat dla grup – członkowie grup co najmniej 10-osobowych otrzymują rabat w wysokości 10% ceny szkolenia dla każdej z osób (dotyczy wszystkich kursów i szkoleń). Rabat dla najszybszych 100 zł taniej – otrzymują wszystkie osoby, które przyślą formularz zgłoszeniowy i wpłacą zaliczkę do 26 lutego 2017. Rabat 100 zł taniej – otrzymują absolwenci Szkoły Górskiej.

Warunki ukończenia kursu (instruktor survivalu)

Zaliczenie zajęć kursowych teoretycznych i praktycznych (pełna frekwencja) Pozytywna ocena z egzaminu teoretycznego Pozytywna ocena z pisemnej pracy końcowej Pozytywna ocena z prowadzenia wybranego fragmentu jednostki lekcyjnej

Wymagania kwalifikacyjne (instruktor survivalu)

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne), umiejętność poruszania się w różnych warunkach terenowych, w tym umiejętność pływania. Ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w kursie

Możliwości zatrudnienia (instruktor survivalu)

Instruktorzy rekreacji ruchowej o specjalności survival uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w ogniskach i klubach sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, zakładach pracy, klubach prywatnych, domach wczasowych, hotelach i w wielu innych miejscach. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Mogą pracować z dziećmi i dorosłymi. Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?

Strój i wyposażenie treningowe (instruktor survivalu)

Uczestnicy kursu zostaną zakwaterowani w słabo zaludnionych terenach Beskidu Wyspowego i Gorców. Powinni liczyć się z okazją do nocowania w schronieniach przygotowanych przez siebie oraz ze spożywaniem zdobytego przez siebie pożywienia. Uczestnik kursu surwiwalu powinien wyposażyć się do zajęć w sprzęt jego zdaniem niezbędny do przetrwania w różnych warunkach, pamiętając jednak, że wszelkie zbędne obciążenie utrudnią poruszanie się w terenie. Szkoła Górska rekomenduje następujące wyposażenie podstawowe: nóż, krzesiwo, śpiwór, karimata, […]

Najlepsi wykładowcy i trenerzy (instruktor survivalu)

SZKOŁA GÓRSKA posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie szkolenia instruktorów sportu różnych specjalności. Zgromadziła wybitnych specjalistów w dziedzinie surwiwalu. To doświadczeni szkoleniowcy. W SZKOLE GÓRSKIEJ będziesz uczył się od najlepszych, oni wiedzą nie tylko to, co wymagane jest przy egzaminach końcowych, oni wiedzą, jak zdać egzamin przed życiem, w codziennej pracy. Lista specjalistów realizujących  konkretne szkolenia jest udostępniana zainteresowanym osobom na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. prof. dr hab. Roman Maciej Kalina, kierownik […]

Program kursu instruktora survivalu

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu obejmującego: sposoby przetrwania w różnych warunkach terenowych i klimatycznych, zdobywanie wody i pożywienia, budowę schronienia i rozniecanie ognia w różnych warunkach – to będą podstawy Twojego szkolenia. […]

Rabaty (instruktor wspinaczki skałkowej)

Rabat dla grup – członkowie grup co najmniej 10-osobowych otrzymują rabat w wysokości 10% ceny szkolenia dla każdej z osób (dotyczy wszystkich kursów i szkoleń). Rabat 100 zł taniej – otrzymują absolwenci Szkoły Górskiej.

Warunki ukończenia kursu (instruktor wspinaczki skałkowej)

Zaliczenie zajęć kursowych teoretycznych i praktycznych (pełna frekwencja) Pozytywna ocena z egzaminu teoretycznego Pozytywna ocena z pisemnej pracy końcowej Pozytywna ocena z prowadzenia wybranego fragmentu jednostki lekcyjnej Pozytywna ocena z praktycznej demonstracji elementów techniki wspinaczkowej