Wprowadzone przez Teresa

Program kursu instruktora strzelectwa bojowego

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu. Kurs obejmuje: wiadomości ogólne na temat  strzelania bojowego, ogólne zasady strzelania (broń i amunicja), strzelanie bojowe a strzelanie sportowe-podobieństwa, zasady celowania na różnych przyrządach […]

Co zawiera nasz pakiet? (instruktor strzelectwa)

Informacje ogólne: Profesjonalne instruktorskie szkolenie strzelectwa obejmuje 70 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, odbywanych w trybie ciągłym, w trakcie 7 dni, lub w 4 weekendowych sesjach szkoleniowych w strzelnicy EMJOT w Chorzowie oraz w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem. Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA. Odpłatność: 3000 zł (przy grupie liczącej 9-10 osób, sprawdź: rabaty, opłaty dodatkowe) 3500 zł (przy grupie liczącej […]

Kwalifikacje zawodowe (instruktor strzelectwa rekreacyjnego)

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora rekreacji ruchowej o specjalności strzelectwo rekreacyjne. Legitymacje instruktorskie wydawane są na kartach plastikowych wysokiej jakości, opatrzonych zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej. Legitymacja uzupełniona jest Zaświadczeniem wydanym na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego […]

Co zawiera nasz pakiet? (instruktor strzelectwa rekreacyjnego)

Profesjonalne instruktorskie szkolenie ogólne i w specjalności strzelectwo rekreacyjne obejmuje 150 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych w 6 weekendowych sesjach szkoleniowych, które odbywają się w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem oraz w strzelnicy w Krakowie. Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA. Odpłatność – 1500 zł + 50 zł opłata egzaminacyjna UWAGA! Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego z tytułem magistra oraz absolwenci kursów […]

Najlepsi wykładowcy i trenerzy (instruktor strzelectwa sportowego i bojowego)

SZKOŁA GÓRSKA posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej różnych specjalności. Zgromadziła wybitnych specjalistów w dziedzinie strzelectwa. To doświadczeni szkoleniowcy. W SZKOLE GÓRSKIEJ będziesz uczył się od najlepszych, oni wiedzą nie tylko to, co wymagane jest przy egzaminach końcowych, oni wiedzą, jak zdać egzamin przed życiem, w codziennej pracy. Lista specjalistów realizujących  konkretne szkolenia jest udostępniana zainteresowanym osobom na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. mgr Jerzy Suchodoła, […]

Możliwości zatrudnienia (instruktor strzelectwa rekreacyjnego)

Instruktorzy rekreacji ruchowej o specjalności strzelectwo rekreacyjne uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w strzelnicach, ogniskach i klubach sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, zakładach pracy, klubach prywatnych, domach wczasowych, hotelach i w wielu innych miejscach. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Mogą pracować z dziećmi i dorosłymi. Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?

Wymagania kwalifikacyjne (instruktor strzelectwa rekreacyjnego)

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie co najmniej średnim (ogólnokształcące lub techniczne), umiejętność posługiwania się rekreacyjnym sprzętem strzeleckim. Ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w kursie