Wprowadzone przez Teresa

Kwalifikacje zawodowe (trener personalny)

Kurs trenera personalnego, organizowany przez naszą Szkołę, posiada Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora sportu o specjalności trener personalny oraz otrzymasz: Legitymację instruktorską w postaci karty plastikowej wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej. Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia […]

Program kursu trenera personalnego

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu obejmującego: wiadomości ogólne na temat treningu sportowego i zdrowotnego, podstawową znajomość anatomii, fizjologii i biomechaniki,  profilaktykę urazów i pomoc przedmedyczną, zasady doboru rodzaju treningu do oczekiwań i […]

Co zawiera nasz pakiet? (trener personalny)

Informacje ogólne: Profesjonalne szkolenie trenera personalnego obejmuje 100 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, odbywanych w trybie ciągłym, w trakcie 10 dni, lub w 3 weekendowych sesjach szkoleniowych, uzupełnionych pracą własną w trybie e-learningowym z zakresu części ogólnej. Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA. Odpłatność – 1000 zł. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma: Legitymację instruktorską w postaci karty […]

Rabaty (instruktor strzelectwa)

Rabat dla grup – członkowie grup co najmniej 10-osobowych otrzymują rabat w wysokości 10% ceny szkolenia dla każdej z osób (dotyczy wszystkich kursów i szkoleń) Rabat dla najszybszych – 100 zł taniej – otrzymują wszystkie osoby, które przyślą formularz zgłoszeniowy i wpłacą zaliczkę do 25 września 2016 r.  Rabat 100 zł taniej – otrzymują absolwenci Szkoły Górskiej

Wymagania kwalifikacyjne (instruktor strzelectwa bojowego)

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie co najmniej średnim (ogólnokształcące lub techniczne), umiejętność posługiwania się bronią. Ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w kursie. W przypadku osób o mniejszym doświadczeniu z bronią umożliwiamy jedno lub dwudniowe indywidualne przygotowanie do kursu w cenie 500 zł za dzień. Osoby, które nie są instruktorami w innej specjalności mają […]

Możliwości zatrudnienia (instruktor strzelectwa bojowego)

Instruktorzy strzelectwa bojowego uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w strzelnicach, w szkoleniach tzw. służb mundurowych, pracowników ochrony, gwardii narodowej lub podobnych organizacji. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?