Wprowadzone przez Biuro

Kwalifikacje zawodowe (instruktor jeździectwa)

Instruktor sportu po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu uzyskuje Legitymację instruktorską wydaną na plastikowej karcie wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim. Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652). Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. […]

Najlepsi wykładowcy i trenerzy (instruktor jeździectwa)

SZKOŁA GÓRSKA zgromadziła specjalistów w dziedzinie jeździectwa o dużym doświadczeniu. Będziesz uczył się od najlepszych, oni wiedzą nie tylko to, co wymagane jest przy egzaminach, oni wiedzą, jak zdać egzamin przed życiem w chwili, gdy będziesz już samodzielnie szkolił swoich podopiecznych. Lista specjalistów realizujących  konkretne szkolenia jest udostępniana zainteresowanym osobom na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Robert Sławecki, mgr pedagogiki z wychowaniem fizycznym; instruktor rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna […]

Program kursu instruktora jeździectwa

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu obejmującego: teorię i metodykę nauczania jazdy konnej, zasady prowadzenia ośrodka jeździeckiego, bądź stajni, zasady bezpieczeństwa oraz pierwszą pomoc, z uwzględnieniem wypadków podczas jazdy […]

Co zawiera nasz pakiet? (instruktor jeździectwa)

Informacje ogólne: Profesjonalne instruktorskie szkolenie jeździectwa obejmuje 100 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, odbywanych w trybie ciągłym, w trakcie 10 dni w stadninie koni Apacz w Mszanie Górnej. Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA. Odpłatność: 1450 zł – szkolenie z zakresu części specjalistycznej, 4000 zł – szkolenie indywidualne, dostosowane do potrzeb uczestnika. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są wykupić na okres trwania kursu ubezpieczenie NNW […]

Kwalifikacje zawodowe (instruktor pływania)

Instruktor sportu po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu uzyskuje Legitymację instruktorską wydaną na plastikowej karcie wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim. Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652). Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. […]

Najlepsi wykładowcy i trenerzy (instruktor pływania)

SZKOŁA GÓRSKA zgromadziła specjalistów w dyscyplinie pływania o dużym doświadczeniu. Będziesz uczył się od najlepszych, oni wiedzą nie tylko to, co wymagane jest przy egzaminach, oni wiedzą, jak zdać egzamin przed życiem w chwili, gdy będziesz już samodzielnie szkolił swoich podopiecznych. Lista specjalistów realizujących  konkretne szkolenia jest udostępniana zainteresowanym osobom na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Teresa Przybylska, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania firmami prywatnymi i fundacją, specjalista […]

Program kursu instruktora pływania

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu obejmującego: teoretyczne podstawy i techniki pływania, metodykę nauczania pływania, gry i zabawy stosowane w nauczaniu pływania, metodykę i systematykę ćwiczeń  stosowanych w nauczaniu pływania stylem […]

Co zawiera nasz pakiet? (instruktor pływania)

Informacje ogólne: Profesjonalne szkolenie instruktora sportu o specjalności pływanie obejmuje 100 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, odbywanych w trybie ciągłym, w trakcie 10 dni, lub w 3 weekendowych sesjach szkoleniowych, uzupełnionych pracą własną w trybie e-learningowym z zakresu części ogólnej. Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są wykupić na okres trwania kursu ubezpieczenie NNW i dołączyć jego kopię do dokumentów składanych w SZKOLE GÓRSKIEJ w pierwszym dniu szkolenia; […]