Warunki zgłoszenia

  • Aby dokonać zgłoszenia na kurs, zapoznaj się z regulaminem, a następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy. Zaświadczenie lekarskie możesz złożyć po otrzymaniu informacji potwierdzającej Twoje uczestnictwo w kursie. Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, napisz do nas na adres e-mail: szkola@szkolagorska.eu lub zadzwoń tel.: 183315316, mob.: 662378801, 601230460.
  • Wpłać wymaganą kwotę (lub zaliczkę 500 zł) na konto bankowe: Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, nr rachunku: 02 1560 0013 0000 1150 0008 9796 w Getin Bank, tytuł wpłaty: instruktorski kurs trenera personalnego oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Na życzenie zainteresowanych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

Kurs może zostać sfinansowany przez zakład pracy uczestnika lub inne podmioty.

Spełnienie powyższych warunków gwarantuje miejsce na kursie, jednakże liczba miejsc jest ograniczona do 12 osób na grupę, a o przyjęciu na kurs w wybranym terminie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Przygotuj wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości albo dyplomu ukończenia studiów
  2. Kserokopię potwierdzenia przelewu pełnej kwoty opłaty za kurs
  3. Zdjęcie legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie
  4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie trenera osobistego (wydane przez lekarza rodzinnego, lekarza sportowego lub medycyny pracy)

Dokumenty te należy złożyć w pierwszym dniu zajęć, będą one stanowiły warunek przyjęcia na kurs.

DSC_0173

DSC_0170

DSC_0165

DSC_0175