W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy noszą strój odpowiedni do zajęć strzeleckich i mogą posługiwać się własnym sprzętem treningowym (broń, zapas amunicji). Strzelnicę i sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.

SZKOŁA GÓRSKA posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej różnych specjalności. Zgromadziła wybitnych specjalistów w dziedzinie strzelectwa. To doświadczeni szkoleniowcy. W SZKOLE GÓRSKIEJ będziesz uczył się od najlepszych, oni wiedzą nie tylko to, co wymagane jest przy egzaminach końcowych, oni wiedzą, jak zdać egzamin przed życiem, w codziennej pracy. Lista specjalistów realizujących  konkretne szkolenia jest udostępniana zainteresowanym osobom na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

 1. mgr Jerzy Suchodoła, mgr wychowania fizycznego, Dyrektor Szkoły Górskiej, przez 35 lat szef szkolenia, instruktor i trener sportów walki, alpinistyki, narciarstwa oraz wychowania fizycznego w wojskach powietrzno-desantowych i specjalnych RP, instruktor rekreacji ruchowej w zakresie następujących specjalności: narciarstwo zjazdowe, wspinaczka skałkowa, surwiwal, samoobrona. W Szkole Górskiej pełni funkcję dyrektora i moderatora kursów oraz wykładowcy

 2. mgr Teresa Przybylska, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania firmami prywatnymi i fundacją, specjalista public relations, organizator i koordynator międzynarodowych kongresów szkoleniowych, doświadczony pedagog, instruktor rekreacji ruchowej w narciarstwie zjazdowym. W Szkole Górskiej pełni funkcję kierownika i moderatora kursów oraz wykładowcy

 3. Sebastian Przylepa, mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, były funkcjonariusz Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, instruktor sportu w dyscyplinie strzelectwo sportowe, bojowe, myśliwskie, instruktor samoobrony, instruktor rekreacji ruchowej o specjalności płetwonurkowanie. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej. Ukończył szereg szkoleń specjalistycznych w zakresie „czarnej taktyki” oraz postępowania podczas działań likwidujących stan zagrożenia w komunikacji, powietrznej, drogowej i kolejowej. Opracowywał programy szkoleń i przeprowadzał szkolenia dla funkcjonariuszy różnych służb mundurowych w zakresie taktyki antyterrorystycznej

 4. Mariusz Ligenza, były funkcjonariusz Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, instruktor wyszkolenia strzeleckiego policji, instruktor sportu w strzelectwie sportowym, obronnym i bojowym, specjalista w zakresie postępowania jednostek specjalnych podczas działań likwidujących stan zagrożenia atakami terroru w komunikacji powietrznej, drogowej i kolejowej; instruktor rekreacji ruchowej w specjalności wspinaczka skałkowa, specjalista w zakresie technik górskiego ratownictwa klasycznego, jaskiniowego i ratownictwa z powietrza

Instruktorzy rekreacji ruchowej o specjalności strzelectwo rekreacyjne uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w strzelnicach, ogniskach i klubach sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, zakładach pracy, klubach prywatnych, domach wczasowych, hotelach i w wielu innych miejscach. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Mogą pracować z dziećmi i dorosłymi. Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie co najmniej średnim (ogólnokształcące lub techniczne), umiejętność posługiwania się rekreacyjnym sprzętem strzeleckim. Ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w kursie

 1. Zaliczenie zajęć kursowych teoretycznych i praktycznych (pełna frekwencja)
 2. Pozytywna ocena z egzaminu teoretycznego
 3. Pozytywna ocena z pisemnej pracy końcowej
 4. Pozytywna ocena z prowadzenia wybranego fragmentu jednostki lekcyjnej
 1. Rabat dla grup – członkowie grup co najmniej 10-osobowych otrzymują rabat w wysokości 10% ceny szkolenia dla każdej z osób (dotyczy wszystkich kursów i szkoleń)
 2. Rabat dla najszybszych – 100 zł taniej – otrzymują wszystkie osoby, które przyślą formularz zgłoszeniowy i wpłacą zaliczkę do 25 września 2014 r.

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu obejmującego: nauczanie przyjmowania postawy z bronią i bez broni, trening bezstrzałowy, strzelanie do białego ekranu, na skupienie, do tarcz pierścieniowych, celowanie, oddychanie,technikę pokonywania oporu języka spustowego, czyszczenia i konserwacji broni, przenoszenia, przechowywania i konserwacji broni – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także, jak planować szkolenie strzeleckie na różnych etapach, jak wyznaczać cele szkoleniowe i praktycznie przygotowywać plany. Mamy dla Ciebie również lekcje metod nauczania i kontroli taktyki strzelania. Dowiesz się, jak zachować bezpieczeństwo i jak udzielić pomocy przedmedycznej sobie i innym.  Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora rekreacji ruchowej w specjalności strzelectwo rekreacyjne:

 1. Planowanie i prowadzenie strzeleckich zajęć rekreacyjnych
 2. Monitorowanie strzeleckich zajęć rekreacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz, w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć
 4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w strzeleckich zajęciach rekreacyjnych
 5. Prowadzenie różnego rodzaju gier oraz organizowanie turniejów strzeleckich
 6. Udzielanie instrukcji w zakresie korzystania z rekreacyjnego sprzętu strzeleckiego
 7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora rekreacji ruchowej o specjalności strzelectwo rekreacyjne.
Legitymacje instruktorskie wydawane są na kartach plastikowych wysokiej jakości, opatrzonych zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.
Legitymacja uzupełniona jest Zaświadczeniem wydanym na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622), zawierającym wyszczególnienie przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Metody nauczania (czytaj więcej…)

 

Formularz zgłoszeniowy na kurs instruktora strzelectwa rekreacyjnego

 • Warning: Undefined array key "attributes" in /home/users/szkolagorska/public_html/szkolagorska/wp-content/plugins/wordpress-form-manager/formelements/formelements.php on line 93
    Świadectwo maturalne lub ukończenia szkoły średniej
    Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie

 • Warning: Undefined array key "default" in /home/users/szkolagorska/public_html/szkolagorska/wp-content/plugins/wordpress-form-manager/formelements/formelements.php on line 23
 • Regulamin

WARUNKI ZGŁOSZENIA

 • Aby dokonać zgłoszenia na kurs, zapoznaj się z regulaminem, a następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy. Zaświadczenie lekarskie możesz złożyć po otrzymaniu informacji potwierdzającej Twoje uczestnictwo w kursie. Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, napisz do nas maila na adres: szkola@szkolagorska.eu lub zadzwoń tel.: +48 18 331 53 16, mob.: +48 662 378 801, +48 601 230 460.
 • Wpłać wymaganą kwotę (lub zaliczkę 500 zł) na konto bankowe: Szkoła Górska, Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna, nr rachunku: 34 1050 1445 1000 0092 6788 5482 w ING Bank Śląski, tytuł wpłaty: instruktorski kurs narciarstwa zjazdowego oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Na życzenie zainteresowanych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

Kurs może zostać sfinansowany przez zakład pracy uczestnika lub inne podmioty.

Spełnienie powyższych warunków gwarantuje miejsce na kursie, jednakże liczba miejsc jest ograniczona , a o przyjęciu na kurs w wybranym terminie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Prześlij wymagane dokumenty mailem na adres: szkola@szkolagorska.eu:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości, albo dyplom ukończenia studiów
 2. Potwierdzenie przelewu pełnej kwoty opłaty za kurs
 3. Zdjęcie legitymacyjne
 4. Dyplom ukończenia AWF lub certyfikat instruktora innej specjalności sportu z wyszczególnieniem osiągniętych efektów uczenia się (tylko dla zwolnionych z części ogólnej)
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktora narciarstwa zjazdowego (wydane przez lekarza rodzinnego, lekarza sportowego lub medycyny pracy)
 6.  Ubezpieczenie od NNW (osoby, które nie korzystają z ubezpieczenia zbiorowego) lub potwierdzenie wpłaty 30 zł tytułem zlecenia dokonania ubezpieczenia przez Szkołę Górską.

Przesłanie dokumentów stanowi warunek przyjęcia na kurs.