Informacje ogólne:

 • Profesjonalne instruktorskie szkolenie strzelectwa obejmuje 100 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, odbywanych w trybie ciągłym, w trakcie 10 dni, lub w 5 weekendowych sesjach szkoleniowych w strzelnicy EMJOT w Chorzowie oraz w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem.
 • Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
 • Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.
 • Odpłatność – 2000 zł (przy grupie liczącej co najmniej 7 osób).

Cena obejmuje:

 1. wstęp na strzelnicę
 2. amunicję 9mm luger, 38 specjal,  breneka
 3. ubezpieczenie NNW
 4. egzamin teoretyczny i praktyczny

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje:

 • legitymację instruktorską na plastikowej karcie wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją
 • zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)
 • certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z numerem akredytacji, wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.