Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu obejmującego: techniki wspinaczki skałkowej, metody i techniki asekuracji, naukę odpadnięć od ściany oraz przyjmowania prawidłowej postawy w czasie lotu – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także, jak postępować w sytuacjach wystąpienia urazów i kontuzji wspinaczkowych. Mamy dla Ciebie również lekcje z zakresu sprzętu alpinistycznego. Dowiesz się, jak atrakcyjnie organizować zajęcia wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie zachwycisz się pięknem Jury Krakowsko-Częstochowskiej w jej najwspanialszym fragmencie – w Dolinie Kobylańskiej. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora sportu w specjalności wspinaczka skałkowa:

  1. Planowanie i prowadzenie wspinaczkowych zajęć sportowych
  2. Monitorowanie wspinaczkowych zajęć sportowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
  3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć
  4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych we wspinaczce skałkowej
  5. Prowadzenie różnego rodzaju imprez i zawodów wspinaczkowych
  6. Udzielanie instrukcji w zakresie doboru i korzystania ze sprzętu wspinaczkowego
  7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów

Kurs instruktora sportu w specjalności wspinaczka skałkowa, organizowany przez naszą Szkołę, posiada Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora sportu o specjalności wspinaczka skałkowa.

Legitymacje instruktorskie wydawane są na kartach plastikowych wysokiej jakości, opatrzonych zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.

Legitymacja uzupełniona jest Zaświadczeniem wydanym na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622), zawierającym wyszczególnienie przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Metody nauczania (czytaj więcej…)