Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane trakcie kursu obejmującego: nauczanie chwytu rakiety, pozycji i pracy nóg oraz podstawowych uderzeń (forhendu, bekhendu, serwisu, woleja, półwoleja, stopwoleja, smocza, lobu, dropszotu) – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także, jak wykorzystywać technikę w działaniach taktycznych. Mamy dla Ciebie również lekcje z zakresu urządzeń, sprzętu i ubioru do nauczania i gry w tenisa. Poznasz rolę gry na ściance tenisowej jako uzupełnienia treningu podstawowego. Dowiesz się, jak prowadzić nabór i selekcję kandydatów do sekcji tenisa. Jednocześnie wykształcisz umiejętność budowania rocznych planów pracy w sekcji tenisowej czy opracowywania programu dwutygodniowego obozu szkoleniowego. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora rekreacji ruchowej w specjalności tenis:

  1. Planowanie i prowadzenie tenisowych zajęć rekreacyjnych
  2. Monitorowanie tenisowych zajęć rekreacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
  3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć
  4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w tenisowych zajęciach rekreacyjnych
  5. Prowadzenie różnego rodzaju gier oraz organizowanie turniejów tenisowych
  6. Udzielanie instrukcji w zakresie korzystania ze sprzętu tenisowego
  7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów

Kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności tenis, organizowany przez naszą Szkołę, posiada Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora rekreacji ruchowej o specjalności tenis.
Legitymacje instruktorskie wydawane są na kartach plastikowych wysokiej jakości, opatrzonych zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.
Legitymacja uzupełniona jest Zaświadczeniem wydanym na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622), zawierającym wyszczególnienie przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Metody nauczania (czytaj więcej…)

w związku z licznymi zapytaniami kandydatów uruchomiliśmy dwa dodatkowe terminy kursu instruktora narciarskiego:

w Ski Lubomierz: 5 – 18 marca 2012 r.

w Zakopanem: 22 marca – 4 kwietnia r.

Na Spiszu obchody Dnia Niepodległości zostały upamiętnione zorganizowaniem Rajdu Niepodległościowego SPISZ 2011. Celem imprezy było przybliżenie wydarzeń odzyskania niepodległości w 1918r oraz rozwijanie patriotyzmu w młodym pokoleniu.

W sposób niekonwencjonalny, poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, angażując młodzież do wykonywania zadań – przybliżano tematykę patriotyczną, związaną z wydarzeniami minionych lat. Zagospodarowując czas wolny zmobilizowano dzieci i młodzież do aktywnego spędzania Dnia Odzyskania Niepodległości. Dnia ważnego dla każdego Polaka.

Rozpoczęcie uroczystości nastąpiło w kościele pod wezwaniem św. Kwiryna w Łapszach Niżnych, gdzie została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny, po której Julian Kowalczyk przypomniał wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości na terenie Spisza. Przybliżył sylwetki Józefa Wiśmierskiego, Wojciecha Halczyna oraz bł. ks. Józefa Stanka.

Po mszy, wszyscy udali się na grób J. Wiśmierskiego oraz pod tablice upamiętniające wydarzenia z tamtych lat, gdzie władze samorządowe oraz delegacje młodzieży złożyły kwiaty i znicze.

Po odśpiewaniu Hymnu i Roty, wystąpieniu wójta Pawła Dziubana uczestnicy udali się na wyprawę górską. Trasa prowadziła z Łapsz Niżnych przez Krymerwist i Łazy do Kacwina. Na trasie marszu na uczestników czekały zadania. Należało się wykazać znajomością topografii, umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, sprawnością fizyczną przy zjeździe na linach nad przeszkodą wodną i wchodzeniu na ściankę wspinaczkową. Były również podchody i strzelanie z broni ASG. Na mecie w remizie OSP Kacwin na wszystkich czekały drobne nagrody, upominki oraz ciepły posiłek.

Rajd zgromadził 252 uczestników. Byli to między innymi reprezentanci takich szkół, jak: Prywatne LO dla Młodzieży w Nowym Targu, Gimnazjum nr 1 im. O. i A. Małkowskich w Zakopanem, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem, Szkoła Podstawowa w Borze, Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Kacwinie, Szkoła Podstawowa im. bł. Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych, Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Józefa Rajskiego w Nowym Targu, Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach.

Tegoroczną edycję Rajdu Niepodległościowego zorganizowała Grupa Inicjatyw Lokalnych „GIL” w Borze, Podhalańskie Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne w Nowym Targu, Urząd Gminy Łapsze Niżne, Związek Polskiego Spisza z siedzibą w Łapszach Niżnych, Szkoła Górska w Mszanie Górnej.

Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy Łapsze Niżne Paweł Dziuban. Do zorganizowania Rajdu przyczyniło się wiele osób. Szczególne podziękowania należą się księżom z parafii w Łapszach Niżnych, Wójtowi Gminy Łapsze Niżne Pawłowi Dziubanowi, Dorocie Wasielak z UG w Łapszach Niżnych, dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych Julianowi Kowalczykowi, Naczelnikowi OSP w Kacwinie Stanisławowi Molitorysowi oraz Wójtowi Gminy Czarny Dunajec Józefowi Babiczowi za nieodpłatne udostępnienie autokaru. Podziękowania należą się również opiekunom i wychowawcom grup szkolnych, kierowcom autobusów, obsłudze kuchni oraz instruktorom ze Szkoły Górskiej w Mszanie Górnej prowadzącym zajęcia terenowe.

Rajd został zorganizowany przy współudziale Podhalańskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego w Nowym Targu realizującego projekt: „Akademia Oficerów – kształtowanie postaw patriotycznych, dyscypliny, tężyzny i sprawności umysłowej” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich za pośrednictwem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Adam A. Kustwan

Opracowaliśmy unikalny autorski program 3-dniowego kursu survivalu. Został on oparty na wojskowych programach szkoleniowych oraz długoletnim doświadczeniu w szkoleniu żołnierzy wojsk specjalnych i desantowych oraz prowadzeniu szkoły przetrwania. Wykorzystano najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne oraz dostęp do nowoczesnych technologii i sprzętu, dostosowując program do współczesnych trendów i potrzeb.
Osoby, które ukończą kurs, uzyskują kwalifikacje zawodowe pomocnika instruktora rekreacji ruchowej w specjalności surwiwal uprawniające do prowadzenia pracy dydaktycznej pod nadzorem i kierownictwem instruktora surwiwalu w ogniskach oraz klubach sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, zakładach pracy, klubach prywatnych, itp., zwłaszcza w zakresie:
1) monitorowania survivalowych zajęć rekreacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
2) prowadzenia różnego rodzaju gier oraz organizowanie turniejów survivalowych
3) udzielania pomocy i przyjmowanie roli lidera w sytuacji zagrożeń życia i klęsk żywiołowych