Warunki zgłoszenia

  • Aby dokonać zgłoszenia na kurs, zapoznaj się z regulaminem, a następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy. Zaświadczenie lekarskie możesz złożyć po otrzymaniu informacji potwierdzającej Twoje uczestnictwo w kursie. Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, napisz do nas na adres e-mail: szkola@szkolagorska.eu lub zadzwoń tel.: 183315316, mob.: 662378801, 601230460.
  • Wpłać wymaganą kwotę (lub zaliczkę 500 zł) na konto bankowe: Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, nr rachunku: 02 1560 0013 0000 1150 0008 9796 w Getin Bank, tytuł wpłaty: instruktorski kurs survivalu oraz imię i nazwisko uczestnika kursu. Jeżeli zamawiasz szkolenie e-learningowe lub przygotowujące albo ubezpieczenie, wraz z zaliczką wnieś opłatę za wybrane świadczenia dodatkowe.

Na życzenie zainteresowanych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

Kurs może zostać sfinansowany przez zakład pracy uczestnika lub inne podmioty.

Spełnienie powyższych warunków gwarantuje miejsce na kursie, jednakże liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób na grupę, a o przyjęciu na kurs w wybranym terminie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Przygotuj wymagane dokumenty:

  1.  Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości albo dyplomu ukończenia studiów
  2.  Kserokopię potwierdzenia przelewu pełnej kwoty opłaty za kurs
  3.  Zdjęcie legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie
  4.  Kserokopię dyplomu ukończenia AWF lub legitymację instruktora sportu innej specjalności (tylko dla zwolnionych z części ogólnej)
  5.  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktora survivalu (wydane przez lekarza rodzinnego, lekarza sportowego lub medycyny pracy)
  6.  Ubezpieczenie od NNW (osoby, które nie korzystają z ubezpieczenia zbiorowego) lub potwierdzenie wpłaty 30 zł tytułem ubezpieczenia zbiorowego.

Dokumenty te należy złożyć w pierwszym dniu zajęć, będą one stanowiły warunek przyjęcia na kurs.

surwiwal2

surwiwal9

surwiwal1

surwiwal7

surwiwal10

surwiwal4

surwiwal3

surwiwal5