NA GOŚCIŃCU KARIERY

Oferta dla osób biernych zawodowo i bezrobotnych

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby w wieku 18-29 lat, które w danej chwili:
1) nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
2) nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
3) nie szkolą się (tj. nie uczestniczą i nie uczestniczyły w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

Osoby bezrobotne, tj. osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, nawet jeżeli nie spełniają wszystkich powyższych trzech kryteriów.

Zamieszkujące powiaty: limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański, myślenicki, suski, wadowicki

Projekt---papier-firmowy2

Uczestnicy otrzymują bezpłatnie:

 1. Indywidualne wsparcie rozwoju kariery zawodowej świadczone przez doradcę zawodowego, psychologa, coacha.
 2. Atrakcyjne kwalifikacje gwarantujące atrakcyjne zatrudnienie. Poprzez unikalny zestaw szkoleń zawodowych lub staży, wraz z pakietem świadczeń obejmujących: stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdów, bezpłatne noclegi i wyżywienie w trakcie szkoleń, bezpłatne badania lekarskie i materiały szkoleniowe.
 3. Pośrednictwo pracy.

Proponujemy następujące szkolenia

Dla osób z wykształceniem średnim

Kurs instruktora sportu w dwóch specjalnościach, wybranych spośród poniższych propozycji:

 1. narciarstwo zjazdowe i trener personalny
 2. strzelectwo sportowe i strzelectwo bojowe oraz trener personalny
 3. samoobrona i trener personalny
 4. surwiwal i trener personalny
 5. wspinaczka skałkowa i trener personalny
 6. pływanie i trener personalny

Dla osób z wykształceniem gimnazjalnym lub zawodowym

 1. Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
 2. Kurs przygotowujący do pracy na wysokości i kurs specjalistyczny malowanie/antykorozja/konserwacja konstrukcji stalowych, kominów, dachów i innych obiektów konstrukcyjnych
 3. Kurs spawania (2 moduły) i praca na wysokości
 4. Kurs monter/montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych
 5. Kurs brukarza
 6. Kurs cieśli/stolarza budowlanego i praca na wysokości

Kontakt – biuro projektu

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu zlokalizowane na terenie Szkoły Górskiej

w Łętowem pod nr. 277 (34-733Mszana Dolna)

telefonicznie: 18 33 15 316 lub 601 230 460

Od 11 stycznia 2016 r. przyjmujemy zapisy