NA GOŚCIŃCU KARIERY

Oferta dla młodych rodziców

Zapraszamy do udziału w projekcie

matki i ojców, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, w wieku 18-29 lat, zamieszkujących powiaty: limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański, myślenicki, suski, wadowicki.

Uczestnicy otrzymują bezpłatnie:

  1. Indywidualne wsparcie rozwoju kariery zawodowej świadczone przez doradcę zawodowego, psychologa, coacha.
  2. Atrakcyjne kwalifikacje gwarantujące atrakcyjne zatrudnienie. Poprzez unikalny zestaw szkoleń zawodowych lub staży, wraz z pakietem świadczeń obejmujących: stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdów, bezpłatne noclegi i wyżywienie w trakcie szkoleń, bezpłatne badania lekarskie i materiały szkoleniowe, a nawet zapewnienie opieki nad dziećmi,
  3. Pośrednictwo pracy.

Proponujemy

atrakcyjne staże, którym towarzyszyć będzie zapewnienie opieki nad dziećmi.

Kontakt – biuro projektu

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu zlokalizowane na terenie Szkoły Górskiej

w Łętowem pod nr. 277 (34-733Mszana Dolna)

telefonicznie: 18 33 15 316 lub 601 230 460

Od 11 stycznia 2016 r. przyjmujemy zapisy