Projekt---papier-firmowy2

NA GOŚCIŃCU KARIERY

Witaj,

cieszę się bardzo z Twojej decyzji o przystąpieniu do projektu „Na gościńcu kariery”. Jeżeli nie skończyłeś jeszcze 29 lat, nie pracujesz, nie kształcisz się i nie szkolisz (możesz jednak studiować na studiach niestacjonarnych), a ponadto mieszkasz w Południowej Małopolsce – nasz program jest właśnie dla Ciebie.

Od udziału we wszystkich korzyściach, dzieli Cię już tylko jeden krok. Poinformuj nas, proszę, o Sobie, wypełniając formularz zamieszczony poniżej. Wszystkie pola, oznaczone czerwoną gwiazdką, są obowiązkowe.

Zanim zaakceptujesz Regulamin i Deklarację, przeczytaj je uważnie. Na zakończenie przepisz wyświetlony tekst, aby upewnić nas, że to Ty wypełniłeś formularz, a nie automat i kliknij w przycisk Wyślij. Skontaktuję się z Tobą niezwłocznie.

Gdyby nie udało Ci się wypełnić formularza, przyjedź do biura projektu, które mieści się w Szkole Górskiej w Łętowem pod nr. 277, wypełnimy niezbędne dokumenty wspólnie. Wcześniej umów się ze mną telefonicznie. Czekam na Ciebie

Teresa Przybylska – koordynator projektu

tel. 18 3315316 lub 601230460

Na gościńcu kariery - zgłoszenie
 • Przeczytaj Regulamin »
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Na gościńcu kariery” nr wniosku o dofinansowanie WND-POWR.01.02.02-12-0130/15
  1. Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, iż akceptuję warunki uczestnictwa i dobrowolnie wyrażam zgodę na udział w projekcie pn. „Na gościńcu kariery” realizowanym w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 lipca 2017 roku na terenie woj. małopolskiego przez partnerstwo, które tworzą: Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego (Lider) i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „Synergia” (Partner).
  2. Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym i niniejszej deklaracji dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
  4. Oświadczam, że znam i spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie.
  5. Oświadczam, że w przypadku podjęcia zatrudnienia dostarczę do biura projektu kopię umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia.
  6. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
  7. Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników.
  8. Oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.