Na gościńcu kariery - formularz zgłoszeniowy •   tak
    tak, ponadto jestem osobą długotrwale bezrobotną
    nie
 •   tak
    jestem osobą uczącą się
    jestem osobą nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu
    nie

 •   tak
    tak, w tym - w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
    nie